Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Nezaradené, Sčítanie obyvateľov|

https://www.scitanie.sk/... Prečítajte Si Viac → Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Ohlásenie k poplatku za KO a DSO

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Ohlásenie k poplatku za KO a DSO

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu

Žiadosť o prenájom bytu

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o prenájom bytu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivá|

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Tlačivá|

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (zákon č. 246/2003 Z.z. čl. 1) Meno a priezvisko... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

EVIDENČNÝ LIST PSA

Tlačivá|

EVIDENČNÝ LIST PSA meno a priezvisko držiteľa psa: adresa držiteľa psa: tel. alebo mail držiteľa... Prečítajte Si Viac → EVIDENČNÝ LIST PSA

Žiadosť na výrub drevín -Platný

Tlačivá|

Dátum: 02.11.2007 Ž i a d o s ťo vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.... Prečítajte Si Viac → Žiadosť na výrub drevín -Platný

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie