Oznámenie o pokračovaní územného konania

Nezaradené, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o pokračovaní územného konania

Rozhodnutie o prerušení konania

Stavebný úrad|

Znenie rozhodnutia je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie o prerušení konania

Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o odstránenie stavby

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie rozkopávky

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o povolenie rozkopávky

Návrh na zmenu užívania stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Návrh na zmenu užívania stavby

Návrh na kolaudáciu stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Návrh na kolaudáciu stavby

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie