Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o odstránenie stavby

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie rozkopávky

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o povolenie rozkopávky

Návrh na zmenu užívania stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Návrh na zmenu užívania stavby

Návrh na kolaudáciu stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o súhlas na malý zdroj znečistenia

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o súhlas na malý zdroj znečistenia

Žiadosť o stavebné povolenie

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o stavebné povolenie

Ohlásenie drobnej stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Ohlásenie drobnej stavby

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie