Oznámenie o pokračovaní územného konania

Nezaradené, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o pokračovaní územného konania

Schválené VZN č.2/2021

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Schválené VZN č.2/2021

Návrh VZN č.2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie návrhu VZN je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

Rozsah hodnotenia ÚPN obce Ivanovce

ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie dokumentu je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Rozsah hodnotenia ÚPN obce Ivanovce

Rozhodnutie – určenie lesného celku Trenčianske Stankovce a lesy MODR

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie – určenie lesného celku Trenčianske Stankovce a lesy MODR

Vestník vlády – čiastka 35

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

V prílohe prinášame vyhlášky RÚVZ uverejnené vo vestníku vlády... Prečítajte Si Viac → Vestník vlády – čiastka 35

Upovedomenie o pokračovaní konania vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie listu je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Upovedomenie o pokračovaní konania vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

VZN č.1/2021- schválené

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie schváleného VZN č. 1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krivosúd-... Prečítajte Si Viac → VZN č.1/2021- schválené

Návrh VZN č.1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie návrhu VZN je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

Oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Ivanovce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Obec Ivanovce dňa 04.12.2020 začala prerokovávať Zadanie pre Územný plán obce, celé znenie v... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Ivanovce

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie