Na vybavenie tejto dane je potrebné predložiť žiadosť, ktorej obsahom je definícia subjektu, ktorý chce verejné priestranstvo využívať, účel využitia takéhoto priestranstva, čas využitia, konkretizácia miesta, ktoré chce subjekt využívať.
Daň sa vyrubuje platobným výmerom a uhrádza v pokladni obce v zmysle VZN 2/2012 o miestnych daniach na území obce Krivosúd-Bodovka.

Potrebné doklady:

Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku (podanie žiadosti)

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie