ÚRADNÁ TABUĽA|

Obec Krivosúd- Bodovka v súlade s § 5z.č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Jan BERNÁTH

bytom Krivosúd- Bodovka

že mu má byť doručená zásielka. Podobu 1 mesiaca bude zásielka uložená na podateľni OcÚ v Krivosúde- Bodovke, kde si ju možno prevziať.

Dňa: 14.10.2019

Vybavuje: Rozvadská

Oznámenie: Okresný súd,61Er/1609/2012-15

Vyvesené : 14.10.2019

Zvesené: 14.11.2019

Mgr. Kristína Rozvadská

referent OcÚ

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie