AKTUALITY|

Obecný úrad Krivosúd- Bodovka v spolupráci so Štatistickým úradom SR začína  elektronické sčítanie domov a bytov. Vyškolená zamestnankyňa obecného úradu – Mgr. Rozvadská – pri editácii údajov o domoch a bytoch čerpá informácie z vlastných databáz  a z Registra adries. Niektoré údaje nie je možné z jestvujúcej agendy zistiť, preto od obyvateľov žiadame spoluprácu pri tomto sčítaní a na tieto účely bude do každej domácnosti doručený formulár ESDB ktorý bude pomocným  zdrojom niektorých informácii (počet obytných miestností, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, vodovod, …..). Svoju odpoveď označte znakom X v rámčeku alebo dopíšete číslicu. V prípade , že sa v dome nachádzajú 2 byty s vlastným vstupom pre každý byt, je potrebné formulár vypísať pre každý byt. Formulár nájdete aj na internetovej stránke obce . Vyplnený formulár je možné doručiť osobne na OcÚ alebo poslať mailom najneskôr do 30. septembra 2020.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie