NázovDátum doručeniaDodávateľCelková fakturovaná čiastka
služby na doméne, registrácia r.201311.02.2013Maurit s.r.o.53
Zálohe EE 02/201308.02.2013ZSE a.s. Bratislava707
vedenie účtovnícta 01/201308.02.2013Oľga Petrová AMID, Trenčín250
Zneškodneie KO 01/201308.02.2013Marius Pedersen, Trenčín193
Autorská licencia r.201308.02.2013SOZA, Bratislava20
Vývoz KO 01/201308.02.2013Marius Pedersen, Trenčín294
revízie elektroinštalácie OcÚ08.02.2013OLA MONT, Trenčín297
mzdová účtovníčka r.201301.02.2013AJFA AVIS, Žilina49
Zálohe EE PZ 01/201318.01.2013ZSE a.s.,Bratislava54
zálohe EE – OcÚ 01/201318.01.2013ZSE a.s. Bratislava346
zálohe EE-VO, SMH 01/201318.01.2013ZSE a.s., Bratislava360
Služby mobilnej siete 01/201318.01.2013Slovak Telekom, Bratislava36
Infor.systém MIS 01/201311.01.2013SWAN a.s., Bratislava60
Licencia citoríny r. 201308.01.2013Pavol Halanda, Michal nad Žitavou30
Predplatné obecné noviny r. 201304.01.2013IMPROST, a.r.o., Bratislava52
Kontrola komínov01.02.2013Kominárstvo OCET, NM77
Zálohe EE ČOV 01/201301.01.2013ZSE a.s., Bratislava70
služby pevnej siete 01/201305.02.2013Slovak Telekom, Bratislava42
Tlač bodovské noviny07.02.2013T-EXPRES, Trenčín100
Zálohe EE – ČOV 02/201311.02.2013ZSE a.s., Bratislava70
Infor.systém MIS 02/201312.02.2013SWAN a.s., Bratislava60
práca na www stránke15.02.2013Maurit s.r.o.60
Program obce info r.201315.02.2013DATATRADE, Zlaté Moravce38
Grafická úprava bodovských novín19.02.2013Trenč.osvetové stredisko82
mobilné služby 02/201319.02.2013Slovak Telekom, Bratislava27
Nákup stravné lístky20.02.2013Vaša Slovensko, Bratislava192
Zriadenie vecného bremena25.02.2013Slovenský vodohosp.podnik204
vedenie účto. 02/201306.03.2013Oľga Petrová AMID, Trenčín250
služby mobilnej siete06.03.2013Slovak Telekom, Bratislava39
Služby na doméne 02/201308.03.2013Maurit, s.r.o.30
Vývoz KO 02/201308.03.2013Marius Pedersen Trenčín294
Zneškodnenie KO 02/201308.03.2013Marius Pedersen Trenčín145
Infor.systém MIS 03/201308.03.2013SWAN a.s. Bratislava60
Zálohe EE OcÚ 03/201311.03.2013ZSE a.s., Bratislava707
Záloha EE ČOV 03/201311.03.2013ZSE a.s., Bratislava70
práce na oprave VO20.03.2013Ľ.Šedivý ŠEDO84
služby mobilnej siete 03/201320.03.2013Slovak Telekom, Bratislava28
URBIS inf.systém 20.03.2013MADE s.r.o. BB150
práca vysokozdviž.plošina26.03.2013Mojmír Kurajda MOD300
Vypracovanie BOZP27.03.2013Miroslav Ďuráči, Soblahov350
Vednie účto. 03/201303.04.2013Oľga Petrová-AMID, Trenčín250
Systémová podpora URBIS05.04.2013MADE s.r.o., BB37
Služby na doméne 03/201308.04.2013Maurit s.r.o.30
Vývoz KO 03/201308.04.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 03/201308.04.2013Marius Pedersen, Trenčín180
Záloha EE OcÚ 04/201308.04.2013ZSE a.s., Bratislava707
Záloha EE ČOV 04/201308.04.2013ZSE a.s., Bratislava70
Infor.systém MIS 04/201308.04.2013SWAN a.s. Bratislava60
Služby pevnej siete 03/201309.04.2013slovak Telekom, Bratislava35
Prevod účto.-konverzia09.04.2013MADE s.r.o. BB50
Odvoz veľkoobjem.kontajneru17.04.2013Marius Pedersen, Trenčín524
Odvoz elektroodpadu17.04.2013Marius Pedersen, Trenčín180
Vybudovanie chodníka- výkopové práce17.04.2013POVA STAV, Piešťany2992
Vybudovanie chodníka-dlžba17.04.2013POVA STAV, Piešťany507
Aero foto +CD17.04.2013CBS vydavetstvo145
Správa bytového domu 01-03/201317.04.2013BYTOS, Trenčín286
Služby mobilnej siete 04/201317.04.2013Slovak Telekom, Bratislava27
Odmeny umelcom r. 201303.05.2013SLOVGRAM, Bratislava33
Služby pevnej siete 04/201307.05.2013Slovak Telekom, Bratislava35
vedenie účto. 04/201307.05.2013Oľga Petrová AMID, Trenčín250
Kontrola hasiacich prístorjov07.05.2013Pyroservis, Melčice Lieskové259
Vývoz KO 04/201309.05.2013Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 04/201309.05.2013Marius Pedersen, Trenčín180
Služby na doméne 04/201310.05.2013Maurit, s.r.o.30
Infor.systém MIS 05/201310.05.2013SWAN a. s. Bratislava60
Záloha EE ČOV 05/2013 10.05.2013ZSE a.s., Bratislava70
Zálohe EE OcÚ 05/201310.05.2013ZSE a.s., Bratislava707
Aktualizácia programu WinCity mzdy r.201314.05.2013Topset, s.r.o., Stupava83
Nákup stravné lístky II.Q25.05.2013Vaša Slovensko, Bratislava192
Služby mobilnej siete 05/1323.05.2013Slovak Telekom, Bratislava27
Predplatné poradca r.201423.05.2013Poradca, Žilina33
Storno fa – vecné bremeno03.06.2013Slovenský vodohosp.podnik, Piešťany-204
Licencia autorom-čerešňová zábava03.06.2013SOZA, Bratislava120
Slovakregion-služby r. 201304.06.2013Peter Jurík-Lisa, Čierna Voda27
vedenie účtovníctva 05/201305.06.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
služby pevnej siete 05/1305.06.2013Slovak Telekom, Bratislava33
Zálohe EE ČOV 06/201306.06.2013ZSE a.s., Bratislava70
Zálohe EE OcÚ 06/201306.06.2013ZSE a.s., Bratislava707
Služby na doméne 05/1307.06.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
aktualizácia ESET07.06.2013InTech, Trenčín70
Vývoz KO 05/1307.06.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 05/1307.06.2013Marius Pedersen, Trenčín185
MIS infor. systém 06/1312.06.2013SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 06/1318.06.2013Slovak Telekom, Bratislava27
Nákup zástavy EU a OcÚ27.06.2013Gabriel Gajdoš, Rastislavice145
Systémová podpora URBIS01.07.2013MADE s.r.o., BB37
Služby mobilnej siete 06/1301.07.2013Slovak Telekom, Bratislava14
vedenie účtovníctva 06/201303.07.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
služby pevnej siete 06/1308.07.2013Slovak Telekom, Bratislava37
Služby na doméne 06/1308.07.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
Publikácia odpadové hospodárstvo08.07.2013Nakladateľstvo FORUM, Bratislava127
Zálohe EE OcÚ 07/201308.07.2013ZSE a.s., Bratislava707
Zálohe EE PZ 07/201308.07.2013ZSE a.s., Bratislava54
Vývoz KO 06/1311.07.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 06/1311.07.2013Marius Pedersen, Trenčín207
Geometr.plán-vytýčenie hranice 11.07.2013Ing.M.Muran M-GEO, D.Naštice385
MIS infor. systém 07/1311.07.2013SWAN a.s., Bratislava60
Zálohe EE ČOV 07/201311.07.2013ZSE a.s., Bratislava70
Nákup stravné lístky III.Q15.07.2013Vaša Slovensko, Bratislava198
Služby mobilnej siete 07/1316.07.2013Slovak Telekom, Bratislava27
Správa bytovky 04-06/201317.07.2013BYTOS, Trenčín286
Služby mobilnej siete 07/1330.07.2013Slovak Telekom, Bratislava30
vedenie účtovníctva 07/201302.08.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
služby pevnej siete 07/1306.08.2013Slovak Telekom, Bratislava31
Vývoz KO 07/1307.08.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 07/1307.08.2013Marius Pedersen, Trenčín271
MIS infor. systém 08/1307.08.2013SWAN a.s., Bratislava60
Zálohe EE OcÚ 08/201307.08.2013ZSE a.s., Bratislava707
Zálohe EE ČOV 08/201307.08.2013ZSE a.s., Bratislava70
Služby na doméne 07/1308.08.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
Oprava VO14.08.2013Ľ.Šedivý-ŠEDO, Tr. Turná366
Krytina OcÚ- MŠ 14.08.2013Blachotrapez, Tvrdošín86
Služby mobilnej siete 08/1320.08.2013Slovak Telekom, Bratislava30
Práca plošiny pri oprave VO21.08.2013Mojmír Kurajda-MOD, Trenčín150
Služby mobilnej siete 08/1330.08.2013Slovak Telekom, Bratislava11
vedenie účtovníctva 08/201304.09.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
Zálohe EE OcÚ 09/201306.09.2013ZSE a.s., Bratislava707
Zálohe EE ČOV 09/201306.09.2013ZSE a.s., Bratislava70
služby pevnej siete 08/1309.09.2013Slovak Telekom, Bratislava27
Vývoz KO 08/1309.09.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 08/1309.09.2013Marius Pedersen, Trenčín180
MIS infor. systém 09/1310.09.2013SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 08/1312.09.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
Služby mobilnej siete 09/1323.09.2013Slovak Telekom, Bratislava38
Služby mobilnej siete 09/1330.09.2013Slovak Telekom, Bratislava11
Systémová podpora URBIS01.10.2013MADE s.r.o., BB37
vedenie účtovníctva 09/201304.10.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
Zálohe EE OcÚ 10/201304.10.2013ZSE a.s., Bratislava707
Zálohe EE ČOV 10/201304.10.2013ZSE a.s., Bratislava70
Služby na doméne 09/1308.10.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
Čistenie a revízia komínov08.10.2013Kominárstvo OCET- Nové Mesto n V.64
MIS infor. systém 10/1309.10.2013SWAN a.s., Bratislava60
Zneškodnenie KO 09/1310.10.2013Marius Pedersen, Trenčín180
Vývoz KO 09/1310.10.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Publikácia odpadové hospodárstvo16.10.2013Nakladateľstvo FORUM, Bratislava76
Služby mobilnej siete10/1321.10.2013Slovak Telekom, Bratislava32
Správa bytovky 07-09/201325.10.2013BYTOS, Trenčín286
Podpora www stránky – zápis25.10.2013BISNODE Slovensko, Trenčín162
služby pevnej siete 09/1328.10.2013Slovak Telekom, Bratislava28
Služby mobilnej siete10/1330.10.2013Slovak Telekom, Bratislava11
Nastavenie ABO výpisov-vzdial.prístup30.10.2013SH systém, Trenčín13
Zálohe EE ČOV 11/201306.11.2013ZSE a.s., Bratislava70
Zálohe EE OcÚ 11/201306.11.2013ZSE a.s., Bratislava707
Nákup stoličky OcÚ06.11.2013MIL systém, Bratislava576
nákup tašky – dôchodci07.11.2013LIM PO, Prešov139
vedenie účtovníctva 10/201307.11.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
služby pevnej siete 10/1307.11.2013Slovak Telekom, Bratislava28
Vývoz KO 10/1311.11.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 11/1311.11.2013Marius Pedersen, Trenčín167
MIS infor. systém 11/1311.11.2013SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 10/1311.11.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
Nákup stravné lístky IV.Q14.11.2013Vaša Slovensko, Bratislava192
Služby mobilnej siete11/1319.11.2013Slovak Telekom, Bratislava28
Dopravné zrkadlo, značka zákaz zastavenia26.11.2013GETOS s.r.o., Trenčín428
Služby mobilnej siete11/1326.11.2013Slovak Telekom, Bratislava11
Tabuľka OcÚ, osadenie28.11.2013GETOS s.r.o., Trenčín50
predplatné Obecné noviny r.201402.12.2013IMPROST s.r.o., Bratislava52
Reklama na internete – r. 201402.12.2013Profesionálny register, Bratislava240
vedenie účtovníctva 11/201302.12.2013Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
Inštalácia Mzdy – vzdial.prístup03.12.2013Topset, s.r.o., Stupava12
Účtovný audit r. 201205.12.2013Ing. Eva Ďuržová, Trenčín500
Služby na doméne 11/1306.12.2013Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
služby pevnej siete 11/1309.12.2013Slovak Telekom, Bratislava30
Vývoz KO 11/1309.12.2013Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 11/1309.12.2013Marius Pedersen, Trenčín176
MIS infor. systém 12/1311.12.2013SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 12/1318.12.2013Slovak Telekom, Bratislava31
Správa bytovky 10-12/201320.12.2013BYTOS, Trenčín286
vedenie účtovníctva 12/201302.01.2014Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
Služby mobilnej siete 12/1302.01.2014Slovak Telekom, Bratislava11
vyúčtovacia faktúra r.2013 Dom smútku03.01.2014ZSE a.s., Bratislava-1
vyúčtovacia faktúra r.2013 OcÚ,KD,VO03.01.2014ZSE a.s., Bratislava-360
vyúčtovacia faktúra r.2013 ČOV, SP03.01.2014ZSE a.s., Bratislava71
služby pevnej siete 12/1307.01.2014Slovak Telekom, Bratislava28
Aktualizácia programu WinCity mzdy r.201413.01.2014Topset, s.r.o., Stupava4
Služby na doméne 12/1313.01.2014Maurit s.r.o., Dubnica nV.30
Vývoz KO 12/1314.01.2014Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 12/1314.01.2014Marius Pedersen, Trenčín256

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie