NázovDátum účinnosti zmluvyDodávateľNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Licencia programu cintorín r.201402.01.2014Pavol Halanda30
Systémová podpora URBIS 01-03/201403.01.2014MADE s.r.o., BB37
MIS infor. systém 01/1409.01.2014SWAN a.s., Bratislava60
služby mobil.siete 01/201417.01.2014Slovak Telekom, Bratislava39
Dovoz posypová soľ17.01.2014GEBER s.r.o., Budča57
Zálohe EE ČOV 01/201420.01.2014ZSE a.s., Bratislava77
Záloha EE OcÚ 01/201420.01.2014ZSE a.s., Bratislava666
Záloha EE PZ 1-6/201420.01.2014ZSE a.s., Bratislava53
Služby obce info r.201429.01.2014DATATRADE, Zlaté Moravce38
Služby mobilnej siete 01/201429.01.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava10
vedenie účtovníctva 01/201403.02.2014Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
publikácia mzdová účtovníčka r.201403.02.2014AJFA a AVIS, Žilina49
Služby pevnej siete 01/201404.02.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava31
Diagnostika a čistenie scenera Kyocera05.02.2014Legia, Trenčín33
Záloha EE ČOV, 02/201405.02.2014ZSE a.s., Bratislava77
Zálohe EE OcÚ 02/201405.02.2014ZSE a.s., Bratislava666
nákup stravné lístky I.Q 201406.02.2014Vaša Slovensko a.s., Bratislava192
registrácia domény 2014, služby na doméne 01/201410.02.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom53
MIS info.systém 02/201410.02.2014SWAN a.s., Bratislava60
Vývoz KO 01/201411.02.2014Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 01/201411.02.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín181
Služby mob.siete 02/1419.02.2014Slovak Telekom, Bratislava49
Odmena autorom – rozhlas 201421.02.2014SOZA, Bratislava20
Služby mob.siete 02/1425.02.2014Slovak Telekom, Bratislava12
vlajky – voľby 201428.02.2014LIM PO, Prešov9
Tabuľa volebná miestnosť – voľby28.02.2014LIM PO, Prešov22
Publikácia účto.súvzťažnosti 201403.03.2014RVC Senica23
Prepracovanie projektu IS-5b.j. 03.03.2014Racitherm , Trenčín720
účastnícky poplatok – seminár e Gov03.03.2014eGov systems, Bratislava60
vedenie účtovníctva 02/201403.03.2014Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
zálohe EE OcÚ 03/201406.03.2014ZSE a.s., Bratislava666
zálohe EE ČOV 03/201406.03.2014ZSE a.s., Bratislava77
Služby pevnej siete 02/201406.03.2014Slovak Telekom, Bratislava34
Vývoz KO 02/201410.03.2014Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 02/201410.03.2014Marius Pedersen, Trenčín157
MIS Inf.systém 03/201410.03.2014SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 02/201413.03.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Údaje z katastra13.03.2014Geodetický a kartografický ústav, Bratislava18
Reklama na web stránke rok 201418.03.2014Centrálny vestník, Komárno240
Služby mobilnej siete 03/1418.03.2014Slovak Telekom,Bratislava46
Odmeny umelcom – rozhlas r.201421.03.2014Slovgram, Bratislava33
Služby mobilnej siete 03/1431.03.2014Slovak Telekom, Bratislava11
dodatok zmluvy WinCity mzdy r.201402.04.2014TOPSET, s.r.o., Stupava114
Systémová podpora URBIS02.04.2014Made s.r.o.,Banská Bystrica37
Vedenie účtovníctva 03/201403.04.2014Oľga Petrová-AMID, Trenčín250
Zálohe EE OcÚ 04/201404.04.2014ZSE a.s., Bratislava666
Záloha EE ČOV 04/201404.04.2014ZSE a.s., Bratislava77
Služby na doméne 03/201404.04.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služby pevnej siete 03/201404.04.2014Slovak Telekom, Bratislava33
Vývoz veľkoobjemového odpadu08.04.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín437
Vývoz elektroodpad08.04.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín139
Vývoz KO 03/201408.04.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 3/201408.04.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín181
Infomrmačný systém MIS 04/1409.04.2014SWAN a.s., Bratislava60
nákup stravné lístky II.Q.201409.04.2014VAŠA SLOVENSKO, Bratislava189
Správa bytovky 01-03/201414.04.2014BYTOS s.r.o., Trenčín286
služby mobil.siete 04/1416.04.2014SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava54
Služby mobilnej siete 04/1402.05.2014Slovak Telekom, Bratislava11
vedenie účtovníctva 04/1405.05.2014O.Petrová – AMID, Trenčín250
Kontrola hasiacich prístorjov, hydrantov05.05.2014PYROSERVIS, Melčice-Lieskové134
Služby pevnej siete 04/1407.05.2014Slovak Telekom, Bratislava30
Záloha EE ČOV 05/1407.05.2014ZSE a.s., Bratislava77
Záloha EE OcÚ 05/1407.05.2014ZSE a.s., Bratislava666
Vývoz KO 04/1412.05.2014Marius Pedersen, Trenčín294
Zneškodnenie KO 04/1412.05.2014Marius Pedersen, Trenčín211
Inform.systém MIS 05/1412.05.2014SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 04/1412.05.2014Maurit, Dubnica nad Váhom30
Služby mobilnej siete 05/1420.05.2014Slovak Telekom, Bratislava54
Aktualizácia PHSR22.05.2014Trenč.regionálna a rozvojová agentúra, TN500
Revízia komínov + čistenie28.05.2014Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad Váhom68
Služby mobilnej siete 05/1429.05.2014Slovak Telekom, Bratislava12
Vedenie účtovníctva 05/1404.06.2014O.Petrová – AMID, Trenčín250
Školenie BOZP A OPP05.06.2014A.Ježíková BOZPO, Tr. Stankovce50
Záloha EE OcÚ 05/1406.06.2014ZSE a.s., Bratislava666
Záloha EE ČOV 05/1406.06.2014ZSE a.s., Bratislava77
MIS inf.systém 05/1409.06.2014SWAN, Bratislava60
Prezentácia obce na slovakregion r.201409.06.2014Peter Jurík – LISA, Čierna Voda27
Služby pevnej siete 05/1409.06.2014Slovak Telekom, Bratislava30
Vývoz KO za 05/1409.06.2014Marius Pedersen, a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 05/1409.06.2014Marius Pedersen, a.s., Trenčín229
Služby na doméne 05/1413.06.2014Maurit s.r.o.,Dubnica nad Váhom30
Zvýšenie nákladov na obecné noviny13.06.2014INPROST s.r.o., Bratislava15
Grafická úprava bodovských novín19.06.2014Trenč.osvetové stredisko, Trenčín77
Tlač bodovských novín19.06.2014T EXPRES, Jana Punová, Trenčín93
služby mobilnej siete 06/1419.06.2014Slovak Telekom. Bratislava28
Nákup stravné lístky III.Q 201425.06.2014Vaša Slovensko a.s. Bratislava195
Služby mobilnej siete 06/201427.06.2014Slovak Telekom a.s. Bratislava11
Vedenie účtovníctva 06/201402.07.2014Oľga Petrova – AMID, Trenčín250
Systémová podpora URBIS III.Q 201404.07.2014MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Záloha EE OcÚ 07/1404.07.2014ZSE a.s., Bratislava666
Záloha EE ČOV 07/1404.07.2014ZSE a.s., Bratislava53
Služby na doméne 06/201407.07.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE PZ 06/201407.07.2014ZSE a.s., Bratislava77
Služby pevnej siete 06/201408.07.2014Slovak Telekom, Bratislava30
Vývoz KO 06/201408.07.2014Marius Pedesen, a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 06/201408.07.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín331
Informačný systém MIS 07/201411.07.2014SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 07/201421.07.2014Slovak Telekom, Bratislava27
Správa bytovky 04-06/201428.07.2014BYTOS s.r.o., Trenčín286
Služby mobilnej siete 07/1401.08.2014Slovak Telekom, Bratislava10
Zálohe EE 08/201406.08.2014ZSE a.s., Bratislava666
Zálohe EE ČOV 08/201406.08.2014ZSE a.s., Bratislava77
Služby pevnej siete 07/201407.08.2014Slovak Telekom, Bratislava30
Slžby na doméne 07/201408.08.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vedenie účtovníctva 07/201408.08.2014O.Petrová-AMID, Trenčín250
Vývoz KO 07/201411.08.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 07/201411.08.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín216
Informačný systém MIS 08/201411.08.2014SWAN a.s., Bratislava60
Internetový prístup iSamospráva11.08.2014Centrálna nezisková spoločnosť, Bratislava149
Služby mob.siete 08/1428.08.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava32
Služby mob.siete 08/1428.08.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava10
Vedenie účto. 08/1405.09.2014Oľga Petrová AMID, Trenčín250
Záloha EE 09/14 OcÚ05.09.2014ZSE a.s., Bratislava666
Záloha EE 09/14 ČOV05.09.2014ZSE a.s.,Bratoslava77
Služby pevnej siete 08/1409.09.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava31
Vývoz KO 08/1410.09.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 08/1410.09.2014Marius Pedersen, a.s., Trenčín216
Služby na doméne 08/1410.09.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
MIS inf.systém 09/1410.09.2014SWAN a.s., Bratislava60
Info pre auditora17.09.2014Prima banka Slovensko, Žilina60
Služby mobilnej siete 09/1424.09.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava33
čistenie a revízia komínov29.09.2014Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V.65
Systémová podpora URBIS- IV.Q 201401.10.2014MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Služby mobilnej siete 09/1401.10.2014Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
vedenie účtovníctva 09/1402.10.2014Oľga Petrová AMID, Trenčín250
Služby na doméne 09/1406.10.2014MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom30
zálohe EE ČOV 10/1406.10.2014ZSE a.s., Bratislava77
Záloha EE OcÚ 10/1407.10.2014ZSE a.s, Bratislava666
Služby pevnej siete 09/1407.10.2014Slovak Telekom, Bratislava30
nákup stravné lístky IV.Q 201408.10.2014VAŠA SLOVENSKO a.s., Bratislava192
MIS inform.systém 10/1409.10.2014SWAN a.s., Bratislava60
Vývoz KO 09/1409.10.2014Marius Pedersen a.s.,Trenčín294
Zneškodnenie KO 09/1409.10.2014Marius Pedersen a.s.,Trenčín220
správa bytovky III.Q. 201416.10.2014BYTOS s.r.o.,Trenčín286
služby mobilnej siete 10/1420.10.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava31
Audit účtovnej závierky r. 201320.10.2014Ing. Eva Ďuržová, Trenčín500
Služby mobilnej siete 10/1429.10.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava11
vedenie účtovníctva 10/1405.11.2014Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
nákup stravné lístky – doplatok05.11.2014Vaša Slovensko a.s., Bratislava9
Služby na doméne 10/1405.11.2014MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služby pevnej siete 10/1406.11.2014Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
Zálohe EE ČOV 11/1406.11.2014ZSE a.s., Bratislava77
Zálohe EE OcÚ 11/1406.11.2014ZSE a.s., Bratislava666
Verejné obstarávanie – v rámci PRV SR06.11.2014FEMAR s.r.o, Sokolce120
Vývoz KO 10/1410.11.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 10/1410.11.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín216
MIS informačný systém 11/1412.11.2014SWAN a.s., Bratislava60
služby mobilnej siete 11/1418.11.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava28
Prírodné kamenivo – zimná údržba MK27.11.2014Kamenolomy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom60
Vedenie účtovníctva 11/201401.12.2014Oľga Petrová – AMID, Trenčín250
Predplatné obecné noviny r. 201501.12.2014INPROST s.r.o., Bratislava67
Služby mobilnej siete 11/201401.12.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava11
Systemova podpora ABO výpisy05.12.2014SH systém, Trenčín35
Tlačivá DzN05.12.2014INPROST s.r.o.,Bratislava33
Služby na doméne 11/201409.12.2014MAURIT s.r.o.,Dubnica nad Váhom30
Vývozu KO 11/201409.12.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 11/201409.12.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín198
Služby pevnej siete 11/201409.12.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava31
kolotoč- detské ihrisko15.12.2014PLAY STEM s.r.o., Košice1000
Aktualizácia programu MZDY18.12.2014TOPSET s.r.o., Stupava8
Úprava krajníc MK18.12.2014Peter Ševčík, Tr. Turná120
Opravná FA za SMH19.12.2014ZSE a.s., Bratislava-8
Služby mobilnej siete 12/1422.12.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava21
Tlač- bodovské noviny23.12.2014T-EXPRES, Jana Punová, trenčín79
Grafická úprava -bodovské noviny23.12.2014TOS, Trenčín60
MIS inf. systém 12/1423.12.2014SWAN a.s., Bratislava60
Oprava VO29.12.2014Ľudovít Šedivý-ŠEDO, Tr. Turná192
Práca plošiny pri oprave VO31.12.2014Mojmír Kurajda-MOD, Trenčín160
Služby mobilnej siete 12/1431.12.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava10
Vedenie účtovníctva 12/1431.12.2014Oľga Petrová-AMID, Trenčín250
Vyúčtovacia fa OcÚ31.12.2014ZSE a.s., Bratislava-1146
Vyúčtovacia fa za PZ31.12.2014ZSE a.s., Bratislava0
Vyúčtovacia fa za ČOV31.12.2014ZSE a.s., Bratislava-22
Služby pevnej siete 12/1431.12.2014Slovak Telekom a.s., Bratislava30
Vyhotovenie krojov31.12.2014Folk Model, Trenčín250
vyučt.fa nájomný byt č. 131.12.2014ZSE a.s., Bratislava568
manuál prevádzkovateľa budovy31.12.2014Nakladateľstvo FORUM, Bratislava128
Vývoz KO 12/1431.12.2014Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 12/1431.12.2014Marius Pedersen a.s.,Trenčín300
Služby na doméne 12/1431.12.2014Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Správa bytovky 10-12/201431.12.2014BYTOS s.r.o., Trenčín286

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie