NázovDátum doručeniaDodávateľCelková fakturovaná čiastka
Licencia ORFEUS, cintoríny 201604.01.2016Pavol Halanda, Michal nad Žitavou30
Systémová podpora URBIS I.Q.201605.01.2016MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Mis Inform.systém01/1613.01.2016SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 01/201621.01.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava47
Záloha EE OcÚ 01/1621.01.2016ZSE a.s., Bratislava525
Záloha EE PZ 21.01.2016ZSE a.s., Bratislava53
Ťažné zariadenie služl.auto26.01.2016B.Bulko Aliastech, Opatovce249
Služby obce Info 201627.01.2016DATATRADE, Zlaté Moravce46
Služby mobilnej siete 01/201628.01.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava14
vedenie účtovníctva 01/201601.02.2016Soňa Padáčová, Nové Mesto nad Váhom350
Záloha EE ČOV 01/1602.02.2016ZSE a.s., Bratislava78
Služby na doméne 01/201602.02.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 01/1608.02.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 01/1608.02.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín163
Záloha EE OcÚ 02/1609.02.2016ZSE a.s., Bratislava525
Záloha EE ČOV 02/1609.02.2016ZSE a.s., Bratislava78
revízia a čistenie komínov10.02.2016Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V.65
Mis Inform.systém 02/1610.02.2016SWAN a.s., Bratislava60
Pečať rozvoja obce11.02.2016NIS SR, Bratislava186
CD aktualizácia mzdy15.02.2016TOPSET s.r.o, Stupava4
Projekt pre st.konanie rekonštrukcia MŠ15.02.2016KRUPALA a.r.o., Trenčín1920
Nákup stravné lístky I.Q.201616.02.2016Vaša Slovensko, Bratislava221
Nákup stravné lístky I.Q.2016 17.02.2016Vaša Slovensko, Bratislava141
Služby mobilnej siete 02/201617.02.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava52
Nákup vlajka SR22.02.2016LIM PO Prešov, s.r.o.12
Odmena autorom r.201622.02.2016SOZA, Bratislava20
Správa bytovky 01/201626.02.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 02/201626.02.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
Geometrický plán-odčlenenie pozemku26.02.2016Ing. Michal MATZ, Nová Dubnica237
vedenie účtovníctva 02/201602.03.2016Soňa Padáčová, Nové Mesto nad Váhom350
Záloha EE ČOV 03/1604.03.2016ZSE a.s., Bratislava78
Záloha EE OcÚ 03/1604.03.2016ZSE a.s., Bratislava525
Služby na doméne 02/2016 a registrácia domény04.03.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom53
Vývoz KO 02/1608.03.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 02/1608.03.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín158
služby pevnej siete 01/201608.03.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava34
aktualizácia k WinCity mzdy08.03.2016TOPSET s.r.o, Stupava114
služby pevnej siete 02/201610.03.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava29
štúdia uskutočniteľnosti, projekt 7.310.03.2016Premier Consulting, Komárno896
Vypracovanie ŽoNFP , projekt 7.310.03.2016Premier Consulting, Komárno100
Mis Inform.systém 03/1610.03.2016SWAN a.s., Bratislava60
Vypracovanie Komunitný plán soc.služieb obce17.03.2016Ing. Jozef VIDA, Šahy100
Služby mobilnej siete 02/201621.03.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava46
Správa bytovky 02/201624.03.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 02/201630.11.-1Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Oprava Ver. osvetl., Vysokozdvižná plošina06.04.2016Mojmír Kurajda MOD, Trenčín366
Záloha EE OcÚ 04/1606.04.2016ZSE a.s., Bratislava525
Systémová podpora URBIS II.Q.201606.04.2016MADE s.r.o., Banská Bystrica37
služby pevnej siete 03/201607.04.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava29
štúdia uskutočniteľnosti, projekt 7.407.04.2016Premier Consulting, Komárno1075
Vypracovanie ŽoNFP , projekt 7.407.04.2016Premier Consulting, Komárno100
Odmeny umelcom- rozhlas 201607.04.2016SLOVGRAM, Bratislava38
Služby na doméne 03/201607.04.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Oprava Miestnej komunikácie08.04.2016Vincent Krško, Dubnica nad Váhom720
Vývoz KO 03/1608.04.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 03/1608.04.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín167
Mis Inform.systém 04/1611.04.2016SWAN a.s., Bratislava60
Záloha EE ČOV 04/1611.04.2016ZSE a.s., Bratislava78
Program rozvoja obce PHSR do 202313.04.2016TRRA-Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra100
Nákup stravné lístky II.Q.201618.04.2016Vaša Slovensko, Bratislava246
Správa bytovky 03/201619.04.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 03/201619.04.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava52
Zneškodnenie nebezpečného odpadu20.04.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín181
Zneškodnenie veľkoobjem. odpadu20.04.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín450
Služby mobilnej siete 03/201627.04.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Kontrola hasiacich prístrojov02.05.2016Pyroservis,a.s., Melčice-lieskové162
Služby na doméne 04/201605.05.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE ČOV 05/1605.05.2016ZSE a.s., Bratislava78
Záloha EE OcÚ 05/1605.05.2016ZSE a.s., Bratislava525
služby pevnej siete 04/201609.05.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava29
Vývoz KO 04/1611.05.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 04/1611.05.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín193
Mis Inform.systém 05/1612.05.2016SWAN a.s., Bratislava60
Správa bytovky 04/201617.05.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 04/201618.05.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava46
služby na portáli slovakregion 201603.06.2016Peter Jurík-LISA, Čierna Voda27
Záloha EE ČOV 06/1606.06.2016ZSE a.s., Bratislava78
Záloha EE OcÚ 06/1506.06.2016ZSE a.s., Bratislava525
Služby na doméne 05/1606.06.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
služby pevnej siete 05/201606.06.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava29
Nákup stravné lístky III.Q.201608.06.2016Vaša Slovensko, Bratislava123
Nákup stravné lístky III.Q.201608.06.2016Vaša Slovensko, Bratislava366
Vývoz KO 05/1609.06.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 05/1609.06.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín278
Služby mobilnej siete 05/201609.06.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Mis Inform.systém 06/1613.06.2016SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 06/201617.06.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava53
nákup smetné nádoby27.06.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín561
Služby mobilnej siete 05/201629.06.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
Správa bytovky 05/201629.06.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Systémová podpora URBIS III.Q.201601.07.2016MADE s.r.o., Banská Bystrica37
služby pevnej siete 06/201607.07.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava29
Služby na doméne 06/201608.07.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE ČOV 07/1611.07.2016ZSE a.s., Bratislava78
Záloha EE OcÚ 07/1611.07.2016ZSE a.s., Bratislava525
Záloha EE PZ 07/1611.07.2016ZSE a.s., Bratislava53
Mis Inform.systém 07/1611.07.2016SWAN a.s., Bratislava60
Vývoz KO 06/1611.07.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 06/1611.07.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín119
Internet.prístup isamospráva 201618.07.2016Centálna nezisková spoločnosť, Bratislava149
Oprava miest.rozhlasu19.07.2016Mojmír Kurajda MOD, Trenčín276
Služby mobilnej siete 06/201619.07.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava43
Nákup dúchadlo – ČOV21.07.2016Bednár-montáže, Lošonec654
Správa bytovky 06/201622.07.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Vývoz odpadových vôd-ČOV28.07.2016TVK a.s., Trenčín147
Služby mobilnej siete 07/201601.08.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
Nákup stojany na bicykle03.08.2016B2B Partner, Bratislava81
Služby na doméne 07/1605.08.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
služby pevnej siete 07/201605.08.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Vývoz KO 07/1605.08.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 07/1605.08.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín167
Záloha EE OcÚ 08/1608.08.2016ZSE a.s., Bratislava525
Záloha EE ČOV 08/1608.08.2016ZSE a.s., Bratislava78
Správa bytovky 07/201618.08.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Mis Inform.systém 08/1618.08.2016SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 07/201622.08.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava43
Služby mobilnej siete 07/201626.08.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
DVD-videoseminár ochrana drevín30.08.2016Ing. Martina Ďurišová, Trenč.vzdelávací servis, Trenčín15
Záloha EE OcÚ 09/1606.09.2016ZSE a.s., Bratislava525
Záloha EE ČOV 09/1606.09.2016ZSE a.s., Bratislava78
služby pevnej siete 08/201607.09.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
prenájom veľkoobj.kontajner-bioodpad07.09.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín68
Vývoz KO 08/1608.09.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 08/1608.09.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín216
Služby na doméne 08/1609.09.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Mis Inform.systém 09/1612.09.2016SWAN a.s., Bratislava60
Služby mobilnej siete 08/201620.09.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava73
zneškodnenie biolog.odpadu20.09.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín156
Správa bytovky 08/201626.09.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 09/201629.09.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
svietidlo uličné LED- VO30.09.2016CB elektro, Košice59
Halog.výbojka 4ks, VO03.10.2016E-SVIT, Praha 2205
Systémová podpora URBIS IV.Q.201603.10.2016MADE s.r.o., Banská Bystrica37
služby pevnej siete 09/201605.10.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
služby pevnej siete 09/201605.10.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE OcÚ 10/1605.10.2016ZSE a.s., Bratislava525
Vypracovanie žiadosti NFP dotácie r.201706.10.2016Bánovská regionálna rozvojová agentúra300
svietidlo uličné LED- VO07.10.2016CB elektro, Košice169
Záloha EE ČOV 10/1607.10.2016ZSE a.s., Bratislava78
Vývoz KO 09/1607.10.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 09/1607.10.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín207
Mis Inform.systém 10/1613.10.2016SWAN a.s., Bratislava60
Kontrola a čistenie komínov13.10.2016Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V.65
Nákup stravné lístky IV.Q.201619.10.2016Vaša Slovensko, Bratislava366
CD príručka výrub stromov19.10.2016Ing. Martina Ďurišová, Trenč.vzdelávací servis, Trenčín14
Kontrola bezpečnosti detského ihriska19.10.2016EkoTec s.r.o. Bratislava276
Služby mobilnej siete 09/201624.10.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava39
Správa bytovky 09/201624.10.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 10/201627.10.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
Záloha EE OcÚ 11/1604.11.2016ZSE a.s., Bratislava549
Záloha EE ČOV 11/1604.11.2016ZSE a.s., Bratislava78
služby pevnej siete 10/201607.11.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava33
Služby na doméne 10/1607.11.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
kamenivo – zimná údržba MK07.11.2016Kameňolomy, Nové Mesto nad Váhom72
Zneškodnenie KO 10/1610.11.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín282
Vývoz KO 10/1610.11.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Mis Inform.systém 11/1614.11.2016SWAN a.s., Bratislava60
Odovzdanie žiadosti o NFP C214.11.2016Bánovská regionálna rozvojová agentúra300
Služby mobilnej siete 10/201621.11.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava39
Správa bytovky 10/201624.11.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
audit uč.závierky 201524.11.2016Ing. Eva Ďuržová, Trenčín500
Diár samosprávy 201730.11.2016RZMOSP, Trenčín6
Služby mobilnej siete 11/201630.11.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
Služby na doméne 11/1605.12.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Obecné noviny r.201705.12.2016INPROST s.r.o., Bratislava67
služby pevnej siete 11/201606.12.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava33
Vývoz KO 11/1608.12.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 11/1608.12.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín198
Mis Inform.systém 12/1612.12.2016SWAN a.s., Bratislava60
mobilný balíček Zlaté stránky14.12.2016MEDIATEL s.r.o., Bratislava72
Služby mobilnej siete 12/201616.12.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava43
Nákup PC lenovo20.12.2016Yhman s.r.o., Trenčín530
geodetické práce – chodníky22.12.2016Ing. Michal MATZ, Nová Dubnica198
Správa bytovky 11/201628.12.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Správa bytovky 12/201628.12.2016BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 12/201628.12.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
Potlač na sáčky30.12.2016LEOPRINT s.r.o.,Trenčín191
služby pevnej siete 12/201630.12.2016Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Vyučtovanie EE 2016 ocÚ30.12.2016ZSE a.s., Bratislava470
Vyučtovanie EE 201630.12.2016ZSE a.s., Bratislava42
Služby na doméne 12/201630.12.2016Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Zneškodnenie KO 12/1630.12.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín172
Vývoz KO 12/1630.12.2016Marius Pedersen a.s., Trenčín294

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie