NázovDátum doručeniaDodávateľCelková fakturovaná čiastka
Licencia ORFEUS, cintoríny 201703.01.2017Pavol Halanda, Michal nad Žitavou30
Systémová podpora URBIS I.Q.201703.01.2017MADE s.r.o., Banská Bystrica37
aktualizácia k WinCity mzdy 201712.01.2017TOPSET s.r.o, Stupava8
Nákup stravné lístky I.Q.201713.01.2017Vaša Slovensko, Bratislava235
Záloha EE ČOV 01/1716.01.2017ZSE a.s., Bratislava84
Záloha EE OcÚ 01/1716.01.2017ZSE a.s., Bratislava621
Záloha EE PZ 16.01.2017ZSE a.s., Bratislava53
Služby mobilnej siete 01/201717.01.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava43
Služby mobilnej siete 01/201727.01.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Grafická úprava Bodovské noviny27.01.2017Ing. Vladimíra Hálová, Krivosúd-Bodovka67
služba obce info r. 201730.01.2017DATATRADE, Zlaté Moravce46
Záloha EE OcÚ 02/1706.02.2017ZSE a.s., Bratislava621
Záloha EE ČOV 02/1706.02.2017ZSE a.s., Bratislava84
služby pevnej siete 01/201706.02.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
seminár – tvorba eurofondov06.02.2017Nakladateľstvo FORUM, Bratislava238
Služby na doméne 01/201707.02.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 01/1710.02.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 01/1710.02.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín158
Mis Inform.systém 02/1710.02.2017SWAN a.s., Bratislava60
Čistenie komínov13.02.2017Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V.65
Odmeny umelcom- rozhlas 201715.02.2017SOZA, Bratislava20
Služby mobilnej siete 02/201720.02.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava43
Mis Inform.systém 02/1720.02.2017SWAN a.s., Bratislava60
Správa bytovky 01/201723.02.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Tlač bodovské noviny23.02.2017LEOPRINT s.r.o.,Trenčín266
Služby mobilnej siete 02/201728.02.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
prenájom koberec 02/201703.03.2017Lindstrom s.r.o., Trnava5
Služby na doméne 02/201703.03.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE OcÚ 02/1703.03.2017ZSE a.s., Bratislava621
Záloha EE ČOV 03/1703.03.2017ZSE a.s., Bratislava84
služby pevnej siete 02/201707.03.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Reklamné predmety-pero 50 ks07.03.2017National Pen s.r.o., Bratislava54
Vývoz KO 02/1708.03.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 02/1708.03.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín172
Mis Inform.systém 03/1708.03.2017SWAN a.s., Bratislava60
Nákup stravné lístky 3/201710.03.2017Vaša Slovensko, Bratislava150
Nákup stravné lístky II.Q.201710.03.2017Vaša Slovensko, Bratislava380
Služby mobilnej siete 02/201720.03.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava47
Odmeny umelcom- rozhlas 201724.03.2017SLOVGRAM, Bratislava38
Správa bytovky 02/201727.03.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
vyúčtovacia fa r. 2016 VO – oprava27.03.2017ZSE a.s., Bratislava-109
Vypracovanie energet.auditu OcÚ28.03.2017a-audit s.r.o., Trenčín800
Služby mobilnej siete 03/201730.03.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Vypracovanie ŽoNFP , projekt L331.03.2017Bánovská regionálna rozvojová agentúra390
Dodanie tabuľky súpiisné čísla03.04.2017AFINITA s.r.o., Sliač55
prenájom koberec 03/201703.04.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Systémová podpora URBIS II.Q.201704.04.2017MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Vyjadrenie k projektu- Zvýšenie energ.úspor OcÚ06.04.2017Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica84
prenájom veľkoobj.kontajner06.04.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín495
Zneškodnenie veľkoobjem. odpadu06.04.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín152
služby pevnej siete 03/201706.04.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Služby na doméne 03/201707.04.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE OcÚ 04/1707.04.2017ZSE a.s., Bratislava692
Záloha EE ČOV 04/1707.04.2017ZSE a.s., Bratislava86
Mis Inform.systém 04/1710.04.2017SWAN a.s., Bratislava60
Vývoz KO 03/1710.04.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 03/1710.04.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín154
Služby mobilnej siete 03/201720.04.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava51
aktualizácia k WinCity mzdy 201720.04.2017TOPSET s.r.o, Stupava114
Správa bytovky 03/201724.04.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 03/201728.04.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
prenájom koberec 04/201702.05.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Kontrola hasiacich prístrojov03.05.2017Pyroservis, s.r.o., Melčice-lieskové126
Záloha EE OcÚ 05/1704.05.2017ZSE a.s., Bratislava692
Záloha EE ČOV 05/1705.05.2017ZSE a.s., Bratislava86
služby pevnej siete 04/201709.05.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava39
Mis Inform.systém 05/1709.05.2017SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 04/201709.05.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 04/1710.05.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 04/1710.05.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín178
Služby mobilnej siete 04/201718.05.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava39
Samolepky 10 ks- monitorovaný priestor19.05.2017TRAIVA s.r.o, Ostrava178
Správa bytovky 04/201724.05.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Hydrogeologický posudok IBV -SO 10125.05.2017RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín294
prenájom koberec 05/201729.05.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Služby mobilnej siete 05/201729.05.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava136
Prezentačné služby slovak region r.201705.06.2017Peter Jurík-LISA, Čierna Voda27
služby pevnej siete 05/201705.06.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava33
Projektová dokumentácia zníženie energ.záťaže OcÚ05.06.2017KRUPALA s.r.o., Trenčín1860
Čistenie komínov08.06.2017Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V.65
Mis Inform.systém 06/1708.06.2017SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 05/1708.06.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE ČOV 06/1708.06.2017ZSE a.s., Bratislava86
Záloha EE OcÚ 06/1708.06.2017ZSE a.s., Bratislava692
Vyúčtovacia fa 01-05/2017 OcÚ08.06.2017ZSE a.s., Bratislava137
Vývoz KO 05/1709.06.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 05/1709.06.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín251
vyúčtovacia EE ČOV 01-05/201712.06.2017ZSE a.s., Bratislava-75
realizácia zásteny Dom smútku17.06.2017Ľuboš Plesník, Krivosúd-Bodovka945
Služby mobilnej siete 06/201719.06.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
prenájom koberec 06/201722.06.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Správa bytovky 05/201722.06.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 06/201727.06.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
služby pevnej siete 06/201703.07.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava36
Systémová podpora URBIS III.Q.201703.07.2017MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Nákup stravné lístky III.Q.2017 a IV.Q. 201707.07.2017Vaša Slovensko, Bratislava754
Záloha EE OcÚ 07/1707.07.2017ZSE a.s., Bratislava692
Záloha EE ČOV 07/1707.07.2017ZSE a.s., Bratislava86
Záloha EE PZ III.Q.201707.07.2017ZSE a.s., Bratislava54
Služby na doméne 06/201710.07.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 06/1710.07.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 06/1710.07.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín175
Mis Inform.systém 07/1711.07.2017SWAN a.s., Bratislava60
Údržba, výmena oleja služ.auto12.07.2017B.Bulko Aliastech, Opatovce244
Služby mobilnej siete 06/201719.07.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava43
Správa bytovky 06/201719.07.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Internet.prístup isamospráva 201721.07.2017Centálna nezisková spoločnosť, Bratislava149
prenájom koberec 07/201724.07.2017Lindstrom s.r.o., Trnava5
Služby mobilnej siete 07/201728.07.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Hydrogeologický posudok -rozšírenie ver.vodovodu02.08.2017RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín518
Záloha EE OcÚ 08/1703.08.2017ZSE a.s., Bratislava692
Záloha EE ČOV 08/1703.08.2017ZSE a.s., Bratislava86
Mis Inform.systém 08/1707.08.2017SWAN a.s., Bratislava60
Služby na doméne 07/1707.08.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
služby pevnej siete 07/201708.08.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava39
Vývoz KO 07/1709.08.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 07/1709.08.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín175
Geodetické práce – vodovod09.08.2017Geodetická služba s.r.o. Trenčín237
Služby mobilnej siete 07/201718.08.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava57
Vypracivanie dokumentácie-rozšírenie ver.vodovodu18.08.2017ZI ZTI s.r.o., Trenčianske Teplice990
prenájom koberec 08/201721.08.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Oprava Miestnej komunikácie21.08.2017Stavcest s.r.o., Trenčín16970
Správa bytovky 07/201725.08.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Oprava verejného osvetlenia25.08.2017Mojmír Kurajda MOD, Trenčín178
Služby mobilnej siete 08/201728.08.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava14
Vypracovanie znalecký posudok par.č.418/330.08.2017Ing. Jarmila Prekopová, Trenčín130
Služby mobilnej siete 08/201705.09.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Záloha EE OcÚ 09/1706.09.2017ZSE a.s., Bratislava692
Záloha EE ČOV 09/1706.09.2017ZSE a.s., Bratislava86
Služby na doméne 08/1708.09.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 08/1708.09.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 08/1709.08.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín183
Mis Inform.systém09/1711.09.2017SWAN a.s., Bratislava60
prenájom koberec 08/201718.09.2017Lindstrom s.r.o., Trnava5
Služby mobilnej siete 09/201721.09.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava37
Maliarske práce a materiál KD21.09.2017František Sáska, Horná Súča730
Správa bytovky 08/201727.09.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 09/201729.09.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Systémová podpora URBIS IV.Q.201702.10.2017MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Čistenie a kontrola komínov03.10.2017Hana Ďuržová, Trenčianske Stankovce36
Záloha EE ČOV 10/1705.10.2017ZSE a.s., Bratislava86
Záloha EE OcÚ 10/1705.10.2017ZSE a.s., Bratislava692
Mis Inform.systém 10/1706.10.2017SWAN a.s., Bratislava60
služby pevnej siete 09/201706.10.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
audit uč.závierky 201606.10.2017Ing. Eva Ďuržová, Trenčín500
Služby na doméne 09/1709.10.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 09/1713.10.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 09/1713.10.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín161
prenájom koberec 09/201716.10.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Hydrogeologický posudok -rozšírenie ver.vodovodu16.10.2017RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín144
Odber vzorky vody vrt PI-116.10.2017RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín903
Služby mobilnej siete 09/201718.10.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava52
Vývoz a zneškodnenie veľkoobjemového kontajneru24.10.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín403
Správa bytovky 09/201725.10.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 09/201725.10.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava19
Projekt – zmena vykurovania ob.byt30.10.2017KRUPALA s.r.o., Trenčín240
Zástava SR-voľby VUC31.10.2017DLD. s.r.o., Ružomberok18
Služby mobilnej siete 10/201702.11.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Aerovizuálna prehliadka obce06.11.2017SOUNDVISION, Michal Rostas, Nová Dubnica199
Záloha EE OcÚ 11/1706.11.2017ZSE a.s., Bratislava692
Záloha EE ČOV 11/1706.11.2017ZSE a.s., Bratislava86
Služby na doméne 10/1709.11.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Mis Inform.systém 11/1709.11.2017SWAN a.s., Bratislava60
Vývoz KO 10/1710.11.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín293
Zneškodnenie KO 10/1710.11.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
prenájom koberec 10/201715.11.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
služby pevnej siete 10/201716.11.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava34
zabezpečenie PC- eset 201820.11.2017InTech, s.r.o., Trenčín58
Oprava verejného osvetlenia27.11.2017Mojmír Kurajda MOD, Trenčín100
Služby mobilnej siete 10/201727.11.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava12
Správa bytovky 10/201729.11.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Aktualizácia žiadosti 1.7.3 ŽoNFP29.11.2017Premier Consulting, Komárno1195
mobilný balíček Zlaté stránky 201706.12.2017MEDIATEL s.r.o., Bratislava72
Obecné noviny r.201806.12.2017INPROST s.r.o., Bratislava67
Mis Inform.systém 12/1708.12.2017SWAN a.s., Bratislava60
služby pevnej siete 11/201708.12.2017Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
prenájom koberec 11/201708.12.2017Lindstrom s.r.o., Trnava10
Vývoz KO 11/1711.12.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 11/1711.12.2017Marius Pedersen a.s., Trenčín185
Čerpanie a rozbor vody vrt-rozšírenie vodovodu15.12.2017Vrty-Mont s.r.o., Nemšová390
služby pevnej siete 11/201718.12.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava30
Služby mobilnej siete 11/201719.12.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava33
Služby mobilnej siete 11/201727.12.2017Slovak Telekom, a.s., Bratislava12
Výroba dreveného kríža-nový cintorín27.12.2017Jamos s.r.o., Tr. Stankovce390
prepracovaný projekt rozšírenie ver.vodovodu27.12.2017RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín279
Správa bytovky 11/201727.12.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Správa bytovky 12/201727.12.2017BYTOS s.r.o., Trenčín95
Opravná fa nájomné byty27.12.2017ZSE a.s., Bratislava-5
služby pevnej siete 12/201702.01.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
prenájom koberec 12/201708.01.2018Lindstrom s.r.o., Trnava5
Vývoz KO 12/1710.01.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 12/1710.01.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín172
vyúčtovacia EE ČOV 201711.01.2018ZSE a.s., Bratislava60
vyúčtovacia fa r. 2017 OcÚ11.01.2018ZSE a.s., Bratislava-970
Služby mobilnej siete 12/201717.01.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava33
Služby mobilnej siete 12/201722.01.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava9

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie