NázovDátum účinnosti zmluvyDodávateľNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Systémová podpora URBIS I.Q.201802.01.2018MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Mis Inform.systém 01/201808.01.2018SWAN a.s., Bratislava60
Stravné lístky 01/201810.01.2018Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava145
Záloha EE PZ 01/1815.01.2018ZSE a.s., Bratislava53
Záloha EE ČOV 01/1815.01.2018ZSE a.s., Bratislava95
Záloha EE OcÚ 01/1815.01.2018ZSE a.s., Bratislava607
služba obce info r. 201822.01.2018DATATRADE, Zlaté Moravce46
aktualizácia k WinCity mzdy 201823.01.2018TOPSET s.r.o, Stupava8
TeamWiewer-nasadenie nového programu23.01.2018TOPSET s.r.o, Stupava48
Služby na doméne 01/201826.01.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služba B Mis inf.systém02.02.2018SWAN a.s., Bratislava16
prenájom koberec 01/201802.02.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
Záloha EE OcÚ 02/1802.02.2018ZSE a.s., Bratislava607
Záloha EE ČOV 02/1802.02.2018ZSE a.s., Bratislava95
služby pevnej siete 01/201807.02.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Mis Inform.systém 02/201807.02.2018SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 01/201808.02.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 01/201808.02.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín194
Stravné lístky 02 – 03/201809.02.2018Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava290
Služby na doméne 01/201815.02.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služby mobilnej siete 01/201819.02.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Grafická úprava Bodovské noviny19.02.2018Ing. Vladimíra Hálová, Krivosúd-Bodovka56
aktualizácia k WinCity mzdy 201820.02.2018TOPSET s.r.o, Stupava114
Odmeny umelcom- rozhlas 201820.02.2018SOZA, Bratislava20
Licencia cintoríny r.201821.02.2018Pavol Halanda, Michal nad Žitavou30
Tlač bodovské noviny21.02.2018LEOPRINT s.r.o.,Trenčín253
Služby mobilnej siete 01/201826.02.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Správa bytovky 01/201826.02.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
Záloha EE ČOV 03/1705.03.2018ZSE a.s., Bratislava95
Záloha EE OcÚ 03/1805.03.2018ZSE a.s., Bratislava607
prenájom koberec 02/201805.03.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
služby pevnej siete 02/201805.03.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Publikácia účtovné súvzťažnosti07.03.2018RZMOSP, Trenčín26
Mis Inform.systém 03/201807.03.2018SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 02/1808.03.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 02/1808.03.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín194
Služby na doméne 02/201813.03.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom48
Služby mobilnej siete 02/201819.03.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Držiak na vlajky22.03.2018Vlajky EU, Praha 638
Služby mobilnej siete 03/201826.03.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Vypracovanie projektu- Podpora rozvoja špotu 201826.03.2018Bánovská regionálna rozvojová agentúra150
Odmeny umelcom- rozhlas 201826.03.2018SLOVGRAM, Bratislava38
Správa bytovky 02/201826.03.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
Vypracovanie proket. energetického hodnotenia – Zníženie energetickej náročnosti OcÚ26.03.2018PORIS s.r.o., Trenčianske Stankovce380
Čistenie a kontrola komínov26.03.2018Hana Ďuržová, Trenčianske Stankovce36
Systémová podpora URBIS II.Q.201803.04.2018MADE s.r.o., Banská Bystrica37
prenájom koberec 03/201804.04.2018Lindstrom s.r.o., Trnava5
Nákup stravné lístky II.Q.201804.04.2018Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava290
Záloha EE OcÚ 04/1805.04.2018ZSE a.s., Bratislava607
Záloha EE ČOV 04/1805.04.2018ZSE a.s., Bratislava95
služby pevnej siete 03/201809.04.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Mis Inform.systém 04/201809.04.2018SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 03/1812.04.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín294
Zneškodnenie KO 03/1812.04.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín172
Služby na doméne 03/201813.04.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Búracie práce – autobusová zastávka13.04.2018Š-KOPSTAV s.r.o., Trenčianska Turná240
Vlajka EU16.04.2018LIM PO Prešov, s.r.o.17
Úprava editora, galérie na www.stránke16.04.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom180
Dodanie a montáž PVC okno – PZ17.04.2018Natura DM s.r.o., Tr. Stankovce415
Služby mobilnej siete 03/201818.04.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
znalecký posudok-vodovod (parcela 418/3)18.04.2018Ing. Ján Brenišin100
Príprava služ. auta na STK a TK18.04.2018Branislav Bulko ALIASTECH, Opatovce63
Zneškodnenie veľkoobjem. odpadu20.04.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín441
Zneškodnenie nebezp. odpadu20.04.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín154
Správa bytovky 03/201823.04.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 03/201825.04.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
prenájom koberec 03/201830.04.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
revízia elektroinštalácie OcÚ30.04.2018Oľga Dobiášová OLAMONT Trenčín297
Záloha EE OcÚ 05/1804.05.2018ZSE a.s., Bratislava607
Záloha EE ČOV + SP 05/1804.05.2018ZSE a.s., Bratislava95
Služby mobilnej siete 04/201807.05.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Kontrola hasiacich prístrojov10.05.2018Pyroservis, s.r.o., Melčice-lieskové157
Mis Inform.systém 05/201810.05.2018SWAN a.s., Bratislava84
betón – zástavka11.05.2018STAFIS Trenčín260
Služby na doméne 04/201811.05.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
zemné práce – rek. zástavky16.05.2018Urbanovský transport48
Služby mobilnej siete 04/201817.05.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
nákup svietidlá VO22.05.2018E-SVIT, Praha 2229
el.-inšt. práce osvetlenie- ihrisko23.05.2018INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín190
Služby mobilnej siete 04/201825.05.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
dokument pre SP-rozšírenie vod.28.05.2018ZI ZTI s.r.o., Trenčianske Teplice3960
prenájom koberec 05/201828.05.2018Lindstrom s.r.o., Trnava6
Správa bytovky 04/201828.05.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
výkresy- aut. zastávka28.05.2018PIA STAMAT, s.r.o.,Trenčín350
pouličné LED osvetlenie 4 ks28.05.2018Goled Komárno200
dopl. obecné noviny 201805.06.2018INPROST s.r.o., Bratislava20
Záloha EE OcÚ 06/1805.06.2018ZSE a.s., Bratislava607
Záloha EE ČOV+ SP 06/1805.06.2018ZSE a.s., Bratislava95
Prezentačné služby slovak region 201905.06.2018Peter Jurík-LISA, Čierna Voda38
služby pevnej siete 05/201806.06.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava39
Mis Inform.systém 06/201807.06.2018SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 05/1812.06.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 05/201812.06.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín187
Služby na doméne 05/201813.06.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Maliarske práce a materiál náj. byt 8814.06.2018František Sáska, Horná Súča1400
Služby mobilnej siete 05/201818.06.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
zber.nádoby- použitý olej20.06.2018PRIMUS, Lietavská Lúčka507
plošina- oprava VO25.06.2018Obec Trenčianske Stankovce65
prenájom koberec 06/201825.06.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
Vývoz KO 04/201825.06.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 04/201825.06.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín313
Správa bytovky 05/201828.06.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
Systémová podpora URBIS III.Q.201803.07.2018MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Služby mobilnej siete 05/201828.06.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
služby pevnej siete 06/201806.07.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Nákup stravné lístky 06.07.2018Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava290
Mis Inform.systém 07/201809.07.2018SWAN a.s., Bratislava84
Záloha EE OcÚ 07/1809.07.2018ZSE a.s., Bratislava607
Záloha EE PZ III.Q.201809.07.2018ZSE a.s., Bratislava53
dovoz a montáž zstávky-rekonštr.09.07.2018mmcité2, Trenčín3755
audit uč.závierky 201709.07.2018Ing. Eva Ďuržová, Trenčín500
Licencia tendernet 2018-1909.07.2018Tender net, Žilina180
Vývoz KO 06/201810.07.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 06/201810.07.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín162
Záloha EE ČOV 07/1810.07.2018ZSE a.s., Bratislava95
Služby na doméne 06/201812.07.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služby mobilnej siete 06/201818.07.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
prenájom koberec 07/201823.07.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
Správa bytovky 06/201823.07.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete 06/201825.07.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
el.-inšt. práce byt 8727.07.2018INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín1400
Záloha EE ČOV + SP 08/1806.08.2018ZSE a.s., Bratislava95
Záloha EE OcÚ 08/1806.08.2018ZSE a.s., Bratislava607
Mis Inform.systém 08/201806.08.2018SWAN a.s., Bratislava84
Služby mobilnej siete 07/201807.08.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Služby na doméne 07/201813.08.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
čistenie verej. priestorov13.08.2018Š-KOPSTAV s.r.o., Trenčianska Turná150
Vývoz KO 07/201802.10.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 07/201813.08.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín175
Služby mobilnej siete 07/201817.08.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
Správa bytovky 07/201823.08.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
prenájom koberec 08/201823.08.2018Lindstrom s.r.o., Trnava5
Služby mobilnej siete 08/201825.08.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava10
oprava obecného rozhlasu27.08.2018Mojmír Kurajda MOD, Trenčín265
oprava bytu 8703.09.2018INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín110
Záloha EE OcÚ 09/1805.09.2018ZSE a.s., Bratislava581
Nákup stravné lístky IV.Q.201806.09.2018Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava414
Mis Inform.systém 09/201807.09.2018SWAN a.s., Bratislava84
služby pevnej siete 08/201810.09.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Služby na doméne 08/201812.09.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Záloha EE ČOV 09/1812.09.2018ZSE a.s., Bratislava95
Vývoz KO 08/201812.09.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 08/201812.09.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín181
Správa bytovky 08/201817.09.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
vyúčtovacia FA byt 8717.09.2018ZSE a.s., Bratislava-7
prenájom a čistenie koberca ocú19.09.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
Služby mobilnej siete 08/201819.09.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
nákup dopravné zrkadlo20.09.2018Sivex, s.r.o., Bratislava171
Služby mobilnej siete 08/201824.09.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava13
zálohová platba exter. úprava zástavka25.09.2018Kate design, Bratislava150
mapa ČSR28.09.2018VKÚ Harmanec, Kynceľová52
vyhotovenie BP GDPR01.10.2018Richard Krajčík, Lovčica- Trubín190
služby pevnej siete 09/201805.10.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Záloha EE ČOV 10/1805.10.2018ZSE a.s., Bratislava95
Záloha EE OcÚ 10/1805.10.2018ZSE a.s., Bratislava581
Mis Inform.systém 10/201805.10.2018SWAN a.s., Bratislava84
veľkoobj. kontajner08.10.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín94
Systémová podpora URBIS IV.Q.201808.10.2018MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Služby na doméne 9/1809.10.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Zneškodnenie KO 09/201809.10.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín198
Vývoz KO 09/201809.10.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
kalendár ZPOZ- dôchodci12.10.2018PLAT 4M Distribution, Bratislava174
prenájom a čistenie koberca 09/1815.10.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
Služby mobilnej siete 09/201818.10.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava33
Vlajka SR+ EU15.10.2018LIMPO Prešov, s.r.o.23
Zneškodnenie KO -velkoobj. kontajner19.10.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín370
Služby mobilnej siete referent 10/201825.10.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava11
vypracovanie žiadosti z EnV. – fondu25.10.2018Bánovská regionálna rozvojová agentúra200
Správa bytovky 09/201826.10.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
oprava služ. auta29.10.2018B.Bulko Aliastech, Opatovce279
plány – predĺženie vodovodu06.11.2018Map GEO, Trenčín204
Záloha EE ČOV + SP 11/1808.11.2018ZSE a.s., Bratislava95
Záloha EE OcÚ 11/1808.11.2018ZSE a.s., Bratislava581
telekom. služby pevnej siete Ocú10/1808.11.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Služby na doméne10/201813.11.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Mis Inform.systém 11/201813.11.2018SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 10/201813.11.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 10/201813.11.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín301
stav. práce – oprava schodiska DS13.11.2018Ondrej sýkora-SYON TN854
pohrebné služby, zomr. Ľuboš Dovina13.11.2018Pohrebníctvo DVONČ, Partizánske584
doplatok- ext. úpravy Aut. zastávka15.11.2018Kate design, Bratislava200
prenájom a čistenie koberca 10/1815.11.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
Služby mobilnej siete 10/201817.11.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava32
žiadosť o dotáciu Env. fondu na r. 201919.11.2018Bánovská regionálna rozvojová agentúra190
stav. práce – oprava chodníka20.11.2018Ondrej sýkora-SYON TN320
Služby mobilnej siete 10/201826.11.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava9
Správa bytovky 10/201828.11.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
kúpa mobil starosta06.12.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava19
predplatné obecné noviny r 201904.12.2018INPROST s.r.o., Bratislava88
telekom. služby pevnej siete Ocú11/1805.12.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
oprava obecného rozhlasu06.12.2018Mojmír Kurajda MOD, Trenčín340
Zneškodnenie KO 11/201812.12.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín190
Vývoz KO 11/201812.12.2018Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Mis Inform.systém 12/201812.12.2018SWAN a.s., Bratislava84
prenájom a čistenie koberca 11/1812.12.2018Lindstrom s.r.o., Trnava10
graf. úprava Bodovské noviny13.12.2018Invity, s.r.o., Nová Dubnica80
Služby na doméne 11/1813.12.2018Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
telekom. služby starosta 11/1817.12.2018Slovak Telekom, a.s., Bratislava29
Správa bytovky 11/201828.12.2018BYTOS s.r.o., Trenčín95
telekom. služby referent 11/1802.01.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava13
telekom. služby pevnej siete Ocú12/1808.01.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
tlač Bodovské noviny08.01.2019LEOPRINT s.r.o.,Trenčín276
vyúčtovacia FA EE čov+ SP 201808.01.2019ZSE a.s., Bratislava-189
prenájom a čistenie koberca 12/1809.01.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
vyúčtovacia FA EE OcÚ+ obec 201809.01.2019ZSE a.s., Bratislava31
Zneškodnenie KO 12/1811.01.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín185
odvoz KO 12/201811.01.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Služby na doméne 12/201811.01.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služby mobilnej siete starosta 12/201817.01.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava26

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie