NázovDátum účinnosti zmluvyDodávateľNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Licencia cintoríny r.201902.01.2019Pavol Halanda, Michal nad Žitavou30
Systémová podpora URBIS I.Q.201902.01.2019MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Mis Inform.systém 01/201909.01.2019SWAN a.s., Bratislava84
Záloha EE ČOV + SP 01/1914.01.2019ZSE a.s., Bratislava84
oprava el. kotla bytč.214.01.2019Ivan Zajac169
Záloha EE OcÚ+ obec 01/1916.01.2019ZSE a.s., Bratislava678
Záloha EE pož. zbrojnica 01-06/1916.01.2019ZSE a.s., Bratislava53
služby obce info r.201921.01.2019DATATRADE, Zlaté Moravce46
Nákup stravné lístky 01/201924.01.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava165
odmeny umelcom rozhlas r.201925.01.2019SLOVGRAM, Bratislava38
telekom. služby referent 01/1925.01.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava17
Pamätná kniha obce30.01.2019FORK s.r.o., Martin61
Nákup stravné lístky 02/201930.01.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava165
prenájom koberec 01/1904.02.2019Lindstrom s.r.o., Trnava5
tel. služby pevnej siete Ocú 01/1905.02.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
spracovanie zdrav. posudku05.02.2019MUDr. Igor Godál15
zimná údržba v obci05.02.2019Norma, s.r.o., Trenč. Turná360
Mis Inform.systém 02/201911.02.2019SWAN a.s., Bratislava84
autor. odmena zalicenciu r.201911.02.2019SOZA, Bratislava20
Záloha EE Obec 02/1911.02.2019ZSE a.s., Bratislava678
Záloha EE ČOV + SP 02/1911.02.2019ZSE a.s., Bratislava84
Zverejnenie prac. ponuky- hl. kontrolór obce12.02.2019Profesia, spol. s.r.o., Bratislava94
odvoz KO 01/1912.02.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Zneškodnenie KO 01/1912.02.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín186
vyprac. hydrotech. prepočtu- VV13.02.2019Ing. Milan Antl,, Trenčín180
Služby na doméne 01/1913.02.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom48
Publikácia Miestna samospráva III14.02.2019RZMOS, Trenčín11
Služby mobilnej siete starosta 01/1918.02.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava24
kontrola a čistenie komínov KD19.02.2019Ďurža,s.r.o., Trenč. Stankovce36
zimná údržba v obci20.02.2019PD Inovec, Tr. Stankovce816
Uverej. inzerátu- hl. kontrolór obce25.02.2019Petit press, Bratislava104
Správa bytovky 01/1925.02.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete referent 02/1925.02.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
obj. informačných tabuliek28.02.2019Asaprint, Trenčín101
prenájom a čistenie koberca 02/1905.03.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
tel. služby pevnej siete Ocú 02/1906.03.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
odborná kontrola merania EE byt č.611.03.2019INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín50
záloha EE bytovka+ čov11.03.2019ZSE a.s., Bratislava84
Záloha EE OcÚ+ obec 03/1911.03.2019ZSE a.s., Bratislava678
Zneškodnenie KO 02/1911.03.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín186
odvoz KO 02/1911.03.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín300
Služby na doméne 02/1911.03.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
služba IS MIS 03/1911.03.2019SWAN a.s., Bratislava84
telekom. služby starosta 02/1918.03.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava23
Nákup stravné lístky 03/201920.03.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava124
Správa bytovky 02/1922.03.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby mobilnej siete referent 03/1925.03.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava18
Systémová podpora URBIS II.Q.201901.04.2019MADE s.r.o., Banská Bystrica37
aktualizácia programov za 201901.04.2019TOPSET s.r.o, Stupava114
prenájom a čistenie koberca 03/1901.04.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
Záloha EE OcÚ+ obec 04/1904.04.2019ZSE a.s., Bratislava678
Záloha EE ČOV + SP 04/1904.04.2019ZSE a.s., Bratislava84
reklama Zlaté stránky 201905.04.2019MEDIATEL s.r.o., Bratislava72
Nákup stravné lístky 04/201905.04.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava165
tel. služby pevnej siete Ocú 03/1905.04.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava38
Mis Inform.systém 04/201908.04.2019SWAN a.s., Bratislava84
odvoz KO 03/1911.04.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
Zneškodnenie KO 03/1911.04.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín232
Služby na doméne 03/1912.04.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
nákup pouličných svetiel12.04.2019Ing. Regásek Marián- REMA, Trenčín658
práca S VZV plošinou12.04.2019Mojmír Kurajda MOD, Trenčín330
telekom. služby starosta 04/1917.04.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava23
odvoz veľkoobj. kontajner+ zneškodnenie17.04.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín525
Odvoz a znešk. nebezp. odpadu23.04.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín403
Nákup notebook starosta+ programy23.04.2019InTech Real, s.r.o., Trenčín1557
Servis výp. techniky23.04.2019InTech Real, s.r.o., Trenčín180
telekom. služby referent 04/1926.04.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava22
Správa bytovky 03/1929.04.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
práca elektromontáž+ materiál29.04.2019Hatlas Miroslav, Trenčín860
prenájom a čistenie koberca 04/1929.04.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
záloha letecké foto obce06.05.2019CBS spol. s.r.o., Kynceľová138
tel. služby pevnej siete Ocú 04/1906.05.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava28
Záloha EE OcÚ+ obec 05/1910.05.2019ZSE a.s., Bratislava507
Záloha EE ČOV + SP 05/1910.05.2019ZSE a.s., Bratislava84
Mis Inform.systém 05/201910.05.2019SWAN a.s., Bratislava84
Služby na doméne 04/1913.05.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
odvoz KO 04/1913.05.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
Zneškodnenie KO 04/1913.05.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín380
Nákup stravné lístky 05/201914.05.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava165
Nákup náplne do tlačiarne- starosta15.05.2019Magic Print, s.r.o., Bretislava18
Nákup tlačiareň + servis15.05.2019InTech Real, s.r.o., Trenčín219
telekom. služby starosta 05/1917.05.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava24
Správa bytovky 04/1920.05.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
Vyprac. odborného stanoviska- predĺženie vodovodu20.05.2019Výskumný ústav VH, Bratislava420
kontrola a meranie hasiacich prístrojov a hydrantov21.05.2019Pyroservis,a.s., Melčice-lieskové141
vyúčtovacia FA EE SHM22.05.2019ZSE a.s., Bratislava-160
Nákup far. tlačiarne + servis23.05.2019InTech Real, s.r.o., Trenčín229
telekom. služby referent 05/1927.05.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava23
prenájom a čistenie rohože 05/1927.05.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
nákup mobilný telefón- referent03.06.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava19
tel. služby pevnej siete + internet Ocú 05/1904.06.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
Záloha EE OcÚ+ obec 06/1907.06.2019ZSE a.s., Bratislava507
Záloha EE ČOV + SP 06/1907.06.2019ZSE a.s., Bratislava84
Služby na doméne 05/1910.06.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Mis Inform.systém 06/201910.06.2019SWAN a.s., Bratislava84
Zneškodnenie KO 05/1911.06.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín239
Vývoz KO 05/201911.06.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
obj. samolepiek triedenie odpadu12.06.2019JV plus AV s.r.o., Trenčín14
opravná FA OcÚ spol.hosp. miestnosť13.06.2019ZSE a.s., Bratislava-18
telek. služby starosta 06/1918.06.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava18
projektová dokum. predĺženie obec. vodovodu18.06.2019Ing. Milan Antl,, Trenčín330
Nákup stravné lístky 06 + 07/201920.06.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava207
Správa bytovky 05/1920.06.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
telekom. služby referent 06/1924.06.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava24
vývoz žumpa byty+ OcÚ24.07.2019Dalitrans s.r.o., Veľké Bierovce60
Systémová podpora URBIS III.Q.201903.07.2019MADE s.r.o., Banská Bystrica37
portrét Zuzany Čaputovej03.07.2019TASR, Bratislava30
prenájom a čistenie koberca 06/1903.07.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
Služby na doméne 06/1903.07.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vyhotovenie KPSS 2019- 202303.07.2019Ing. Jozef VIDA, Šahy80
EE OcÚ + obec07/201904.07.2019ZSE a.s., Bratislava506
EE požiarna zbrojnica II/1904.07.2019ZSE a.s., Bratislava53
EE bytovka+ čov 07/201904.07.2019ZSE a.s., Bratislava84
telekom. služby pevnej siete Ocú 07/1908.07.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
Vývoz KO 06/201908.07.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
Zneškodnenie KO 06/1908.07.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín204
Mis Inform.systém 07/201908.07.2019SWAN a.s., Bratislava84
služby na inf. portáli SLOVAKREGION11.07.2019Peter Jurík-LISA, Čierna Voda37
softvér TENDERNET do 03.07.202011.07.2019Tender net,s.r.o. Žilina180
telekom. služby starosta 07/1918.07.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava18
Správa bytovky 06/1919.07.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
Publikácia Praktická príručka pre kronikárov22.07.2019RZMOSP, Trenčín12
prenájom a čistenie rohože 06/1925.07.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
telekom. služby referent 07/1925.07.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava23
Záloha EE OcÚ+ obec 08/1905.08.2019ZSE a.s., Bratislava506
Záloha EE ČOV + bytovka 08/1905.08.2019ZSE a.s., Bratislava84
Mis Inform.systém 08/201907.08.2019SWAN a.s., Bratislava84
Audit za rok 201807.08.2019Ing. Eva Ďuržová, Trenčín500
tel. služby pevnej siete + internet Ocú 08/1908.08.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
Služby na doméne 07/1909.08.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Vývoz KO 07/201912.08.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
Zneškodnenie KO 07/1912.08.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín193
Nákup nová kuch. linka byt č. 616.08.2019Srdce domova, s.r.o., Trenč. Turná273
telek. služby starosta 08/1919.08.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava18
prenájom a čistenie rohože 08/1919.08.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
Redizajn stránky obce21.08.2019Denis Svetlík, New graph, Nové Mesto n/V1020
Nákup stravné lístky 08/201922.08.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava165
letecké fotografovanie obce22.08.2019CBS spol. s.r.o., Kynceľová52
Správa bytovky 07/1922.08.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
telekom. služby referent 08/1902.09.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava27
tel. služby pevnej siete + internet Ocú 09/1909.09.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
Mis Inform.systém 09/201909.09.2019SWAN a.s., Bratislava84
Záloha EE ČOV + bytovka 09/1911.09.2019ZSE a.s., Bratislava84
EE OcÚ + obec 09/201911.09.2019ZSE a.s., Bratislava506
nákup 4- tá stena na obecný stan11.09.2019Hana Szabová, stánky HAGO70
Správa bytovky 08/1913.09.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
Služby na doméne 08/1913.09.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
Služby mobilnej siete starosta 09/1917.09.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava18
prenájom a čistenie koberca 08/1918.09.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
Nákup stravné lístky 09/201923.09.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava124
tech. údržba služobného auta25.09.2019Šišo servis, s.r.o., Selec288
telekom. služby referent 09/1925.09.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava23
Vývoz KO za 08/201926.09.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
Zneškodnenie KO 08/1926.09.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín201
tel. služby pevnej siete + internet Ocú 10/1904.10.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
Záloha EE OcÚ+ obec 10/1904.10.2019ZSE a.s., Bratislava506
Záloha EE ČOV + SP 10/1904.10.2019ZSE a.s., Bratislava84
Mis Inform.systém 10/201907.10.2019SWAN a.s., Bratislava84
kontrola a čistenie komínov obec07.10.2019Ďurža,s.r.o., Trenč. Stankovce36
Systémová podpora URBIS 10/201907.10.2019MADE s.r.o., Banská Bystrica37
Nákup kalendáre ZPOZ dôchodci11.10.2019Nakladateľstvo nová práca, Bratislava120
Vývoz KO 09/201911.10.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín307
Zneškodnenie KO 09/1911.10.2019Marius Pedersen a.s., Trenčín306
Služby na doméne 09/1914.10.2019Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom30
školenie k IS URBIS účtovník15.10.2019MADE s.r.o., Banská Bystrica40
prenájom a čistenie koberca 09/1916.10.2019Lindstrom s.r.o., Trnava10
Nákup stravné lístky 10/201917.10.2019Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava165
telek. služby starosta 10/1921.10.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava18
telekom. služby referent 10/1925.10.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava24
Správa bytovky 09/1928.10.2019BYTOS s.r.o., Trenčín95
nákup smet. nádoby obec30.10.2019Elkoplast, s.r.o., Trenč. Teplice166
tel. služby pevnej siete + internet Ocú 11/1907.11.2019Slovak Telekom, a.s., Bratislava31
EE OcÚ + obec 11/201907.11.2019ZSE a.s., Bratislava506
EE bytovka+ čov 11/201907.11.2019ZSE a.s., Bratislava84

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie