čistenie komínov obec2/7/2020Kominárstvo Ďurža, Tr.Stankovce36
telek. služby OcÚ+ internet 01/202/7/2020Slovak telekom, Bratislava31
autor. práva obec rozhlas2/10/2020SOZA, Bartislava20
služby MIS IS 02/20202/10/2020SWAN,a.s., Bratislava84
vývoz KO 01/202/11/2020Marius Pedersen, Trenčín307
zneškodnenie KO 01/202/11/2020Marius Pedersen, Trenčín227
prenájom a čistenie koberca 01/202/11/2020Lindstrom, Trnava11
EE spol. priestory+ čov 02/202/11/2020ZSE, a.s., Bratislava80
EE obec + OcÚ 02/202/11/2020ZSE, a.s., Bratislava590
uprava web stránky 2/11/2020Denis Svetlík- NEW GRAPH120
tel. služby starosta 02/202/17/2020Slovak telekom, Bratislava20
grafická úprava Bodovské noviny2/17/2020Invity,s.r.o., Nová Dubnica118
tel. služby referent 02/202/27/2020Slovak telekom, Bratislava29
správa bytovky 01/20202/27/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
syst. Podpora URBIS I.Q 20201/2/2020Made spol. s.r.o., B. Bystrica37
licencia syst. Orfeus 20201/2/2020Pavol Halanda, Michal n/Žitavou30
služby IS mis01/20201/10/2020SWAN,a.s., Bratislava84
nákup smet. Nádoby KO PVC1/13/2020FEREX, s.r.o., Nitra89
EE byty+ čov za 01/201/15/2020ZSE, a.s., Bratislava80
EE pož. Zbrojnica I. polr. 20201/15/2020ZSE, a.s., Bratislava53
EE obec a OcÚ 01/201/15/2020ZSE, a.s., Bratislava590
tel. služby starosta 01/201/17/2020Slovak telekom, Bratislava23
nákup strav. Lístky 01 a 02/201/20/2020Edenred, Bratislava331
prístup na obce.info r. 20201/20/2020Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce46
tel. služby referent 01/201/24/2020Slovak telekom, Bratislava28
prenájom koberca 02/203/2/2020Lindstrom, Trnava3
telek. služby OcÚ + internet 02/203/5/2020Slovak telekom, Bratislava31
EE obec + OcÚ 03/203/6/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE spol. priestory+ čov 03/203/6/2020ZSE, a.s., Bratislava80
služby MIS IS 03/20203/9/2020SWAN,a.s., Bratislava84
Tlač Bodovské noviny3/9/2020Leoprint, s.r.o., Trenčín368
zneškodnenie KO 02/203/10/2020Marius Pedersen, Trenčín190
vývoz KO 02/203/10/2020Marius Pedersen, Trenčín307
vyhotovenie geo plánu Predĺženie VV3/10/2020Map GEO Trenčín s.r.o., Trenčín247
aktualizácia programov TOPSET3/16/2020Topsert Solutions,s.r.o., Stupava114
tel. služby starosta 03/203/17/2020Slovak telekom, Bratislava20
nákup strav. Lístky 03 a 04/203/20/2020Edenred, Bratislava254
nákup zdravotné rúška 100ks3/24/2020Legs, spol.s.r.o., Nitra110
nákup filtre na výrobu rúšok3/24/2020AG filter, s.r.o., Šaľa32
nákup isopropylalkohol 5l3/24/2020Aquapower, s.r.o.,B. Bystrica73
nákup antibakt. Gél na ruky 7 ks3/24/2020Jumbo Economy, Kostelec n Č- L.88
tel. služby referent 03/203/25/2020Slovak telekom, Bratislava23
správa bytovky 02/20203/25/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
nákup respirátory FFP3 10 ks3/26/2020Vlanst, s.r.o., Slovenský Grob305,5
odmeny umelcom- rozhlas3/30/2020Slovgram, Bratislava38
nákup LED 2 ks VO + výmena3/31/2020REMA- Ing. Regásek, Trenčín454
nákup šnúrky na výrobu rúšok3/31/2020Miroslav Katrenčík, Lučatín15
systémová podpora URBIS II.Q 20204/01/2020Made, spol s.r.o., Banská Bystrica37
prípojka, práce, revízia EE4/01/2020Miroslav Hatlas, Trenčín596
vyhotovenie rozpočtu- predĺženie verej. vodovodu4/02/2020Norma, s.r.o., Trenč. Turná300
telek. služby obec + internet 04/204/06/2020Slovak Telekom, Bratislava31
EE obec + OcÚ 04/20204/06/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE byty + spol. priestory 04/20204/06/2020 ZSE, a.s., Bratislava 80
MIS IS služby za 04/20204/08/2020SWAN, a.s., Bratislava84
Zneškodnenie KO za 03/2020 4/08/2020 Marius Pedersen, Trenčín369
Vývoz KO za 03/2020 4/08/2020 Marius Pedersen, Trenčín 307
Objednané tlačivá- ohlasovňa pobytu4/16/2020CPS,p.o. MVSR, Bratislava22
telek. služby starosta 04/20204/17/2020 Slovak Telekom, Bratislava 20
Vývoz + zneškodnenie veľkoobj. kontajnera4/21/2020Marius Pedersen, Trenčín527
Práca plošiny- oprava VO4/21/2020Obec Trenčianske Stankovce54
Nákup čov- náj. byty 1. časť4/24/2020Aquatec VFL s.r.o., Dubnica n/Váhom3300
telek. služby referent 04/20204/24/2020Slovak Telekom, Bratislava23
Nákup čov- náj. byty 2. časť4/27/2020Aquatec VFL s.r.o., Dubnica n/Váhom3000
správa bytovky 03/20204/29/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
nákup dreviny- výsadba obec4/30/2020Najlacnejšie dreviny, Topoľčany160
Nákup čov- náj. byty 3. časť4/30/2020Aquatec VFL s.r.o., Dubnica n/Váhom3060
kontrola has. prístrojov a hydrantov obce5/04/2020Pyroservis, a.s., Melčice- Lieskové132
telek. služby OcÚ pevná linka+ internet 05/20205/06/2020Slovak Telekom, Bratislava31
úprava www.stránky obce5/06/2020Denis Svetlík- New Graph, Nové Mesto V225
EE obec + OcÚ 05/20205/07/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE SP + byty 05/20205/07/2020ZSE, a.s., Bratislava80
práca žeriavom- osadenie čov5/11/2020Radovan Jackulík, Drietoma109
IIS MIS služby za 05/20205/11/2020Swan, a.s., Bratislava 84
vývoz žumpy -kal čov5/11/2020Obec Beckov, Beckov36
vývoz KO za 04/20205/12/2020Marius Pedersen, Trenčín316
zneškodnenie KO za 04/20205/12/2020Marius Pedersen, Trenčín309
telek. služby starosta 05/20205/16/2020Slovak Telekom, Bratislava20
nákup krovinorez STIHL5/18/2020IBO, s.r.o., Trenčín707
staveb. dozor- el. prípojka vod. zdroja5/18/2020Poris, s.r.o., Trenč. Stankovce250
Nákup strav. lístky zamestnanci obce 05 a 06/205/20/2020Ticket service,s.r.o., Bratislava290
telek. služby referent 05/20205/25/2020Slovak Telekom, Bratislava23
nákup toner kanc. referenta5/25/2020Magic print,s.r.o., Bratislava50
správa bytovky 04/20205/25/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
EE SP + byty 06/20206/05/2020ZSE, a.s., Bratislava80
EE obec + OcÚ 06/20206/05/2020ZSE, a.s., Bratislava590
telek. služby OcÚ pevná linka+ internet 06/20206/08/2020Slovak Telekom, Bratislava31
prezentácia obce na infor. portáli na 1 rok6/08/2020Peter Jurík- LISA, Čierna Voda38
IIS MIS služby za 06/20206/08/2020Swan, a.s., Bratislava84
vývoz KO za 05/20206/09/2020Marius Pedersen, Trenčín317
zneškodnenie KO 05/20206/09/2020Marius Pedersen, Trenčín306
inzercia Zlaté stránky na 1rok6/11/2020Mediatel, spol.s.r.o., Bratislava72
správa bytovky 05/20206/15/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
telek. služby starosta 06/20206/17/2020Slovak Telekom, Bratislava20
telek. služby referent 06/20206/24/2020Slovak Telekom, Bratislava23
Nákup strav. lístky zamestnanci obce 07 a 08/206/29/2020Ticket service,s.r.o., Bratislava290
systémová podpora URBIS III.Q 20207/01/2020Made, spol s.r.o., Banská Bystrica37,50
telek. služby OcÚ pevná linka+ internet 07/20207/06/2020Slovak Telekom, Bratislava31
nákup LED 3 ks VO + výmena7/06/2020REMA- Ing. Regásek, Trenčín488,40
EE obec + OcÚ 07/20207/06/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE PZ 2. polrok7/06/2020ZSE, a.s., Bratislava53
EE SP + byty 07/20207/06/2020ZSE, a.s., Bratislava80
vývoz KO za 06/20207/08/2020Marius Pedersen, Trenčín317
zneškodnenie KO 06/20207/08/2020Marius Pedersen, Trenčín297
IIS MIS služby za 07/20207/08/2020Swan, a.s., Bratislava84
licencia na softvér 1 rok7/08/2020Tendernet. s.r.o. , Žilina180
Práca plošiny- oprava VO7/16/2020Obec Trenčianske Stankovce66
telek. služby starosta 07/20207/17/2020Slovak Telekom, Bratislava20
Nákup popolnice 5 ks PVC7/22/2020Gamanova,s.r.o., Lipov , CZ110,50
telek. služby referent 07/20207/24/2020Slovak Telekom, Bratislava23
správa bytovky 06/20207/27/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
Sprac. zdrav. posudku7/31/2020Mudr. Igor Godál, Svinná20
telek. služby ocú+ internet 08/20208/06/2020Slovak Telekom, Bratislava31
EE obec + OcÚ 08/20208/07/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE SP + byty 08/20208/07/2020ZSE, a.s., Bratislava80
IIS MIS služby za 08/20208/10/2020Swan, a.s., Bratislava84
zneškodnenie KO 07/20208/11/2020Marius Pedersen, Trenčín266
vývoz KO za 07/20208/11/2020Marius Pedersen, Trenčín316,80
PZP služ. auto octavia8/13/2020Generali, a.s., Bratislava146
audit za rok 20198/13/2020Ing. Sylvia Augustínová, audítor500
vypracovanie dokument. CO8/14/2020Ing. Miloš Kment, Brezová p/Bradlom400
telek. služby starosta 08/20208/17/2020Slovak Telekom, Bratislava24
pripojenie odb. miesta8/17/2020ZSE, a.s., Bratislava209,70
telek. služby referent 08/20208/24/2020Slovak Telekom, Bratislava23
nákup pam. plaketa8/24/20203G, s.r.o., Hertník40
správa bytovky 07/20208/24/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
aktualiz. rozp. náklady aut. zstávky obec9/04/2020Ing. Jozef Ďurech, Trenčín100
telek. služby ocú+ internet 09/20209/07/2020Slovak Telekom, Bratislava31
EE obec + OcÚ 09/20209/07/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE SP + byty 09/20209/07/2020ZSE, a.s., Bratislava80
služba MIS IS 09/20209/10/2020Swan, a.s., Bratislava84
zneškodnenie KO 08/20209/11/2020Marius Pedersen, Trenčín408
vývoz KO za 08/20209/11/2020Marius Pedersen, Trenčín316,80
nákup strav. lístky za 09 a 10/20209/16/2020Ticket Service, s.r.o., Bratislava290
výroba plachty KŠ areál9/16/2020JV+AV, s.r.o., Trenčín100
video obce z neba9/16/2020CBS, spol.s.r.o., Banská Bystrica83
telek. služby starosta 09/20209/17/2020Slovak Telekom, Bratislava20
telek. služby referent 09/20209/24/2020Slovak Telekom, Bratislava25
vyúčtov. faktúra za PZ9/25/2020ZSE, a.s., Bratislava-33
správa bytovky za 08/20209/25/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
sys. podpora URBIS IV.Q.202010/01/2020MADE, spol. s.r.o.37,50
EE SP bytovka +čov 10/202010/05/2020ZSE, a.s., Bratislava80
EE obec + OcÚ 10/202010/05/2020ZSE, a.s., Bratislava590
telek. služby ocú+ internet 10/202010/06/2020Slovak Telekom, Bratislava31
syst. podpora MIS IS 10/202010/09/2020Swan, a.s., Bratislava84
vývoz KO za 09/202010/12/2020Marius Pedersen, Trenčín316
zneškodenie KO za 09/202010/12/2020Marius Pedersen, Trenčín291
čistenie komínov obec10/19/2020Kominárstvo Ďurža, Trenč. Stankovce36
telek. služby starosta 10/202010/19/2020Slovak Telekom, Bratislava20
nákup toner referent10/21/2020Magic Print, s.r.o., Bratislava68
nákup antibakt. gél dôchodci10/22/2020Exact Invest,s.r.o., Bratislava152
služby na www.stránke obce10/22/2020Denis Svetlík- New Graph, N. Mesto n/V300
tel. služby referent 10/202010/26/2020Slovak Telekom, Bratislava25
správa bytovky 09/202010/26/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
výroba rúška dôchodci11/02/2020Bortex, s.r.o., Námestovo316,80
VO predĺženie ver. vodovodu11/02/2020Verea, s.r.o., Trenčín450
Orez lipy na starom cintoríne11/04/2020Mário Vavrinec , Veľké Orvište400
nákup strav. lístky zam. OcÚ 11 a 12/202011/04/2020Ticket Service, s.r.o., Bratislava252,78
strava testovanie 01.11.11/04/2020Ly Jana, s.r.o., Mníchova Lehota112,7
Nákup strava- reprezentačné11/04/2020Ly Jana, s.r.o., Mníchova Lehota24,5
telek. služby ocú+ internet 11/202011/05/2020Slovak Telekom, Bratislava31
pohľadnice obce- výroba11/06/2020CBS, spol.s.r.o., Banská Bystrica61
Vývoz a zneškodnenie VO- kontajnera11/06/2020Marius Pedersen, Trenčín410
EE obec + ocú 11/202011/06/2020ZSE, a.s., Bratislava590
EE SP bytovka +čov 11/202011/06/2020ZSE, a.s., Bratislava80
vývoz KO za 10/202011/10/2020Marius Pedersen, Trenčín316,80
zneškodnenie KO za 10/202011/10/2020Marius Pedersen, Trenčín298
Syst. podpora MIS IS 11/202011/10/2020Swan, a.s., Bratislava84
strava testovanie 08.11.11/12/2020Ly Jana, s.r.o., Mníchova Lehota98,50
strava reprezentačné11/12/2020Ly Jana, s.r.o., Mníchova Lehota9,80
Nákup darčeky dôchodci11/13/2020Kveta, s.r.o., Trenč. Stankovce193,75
telek. služby starosta 11/2011/18/2020Slovak Telekom, Bratislava20
poistenie náj. bytov 202111/23/2020Union Poisťovňa, Bratislava134,77
Výzdoba obec Vianoce11/23/2020Kveta, s.r.o., Trenč. Stankovce115,22
telek. služby referent 11/2011/24/2020Slovak Telekom, Bratislava24
správa bytovky za 10/202011/24/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
nákup tlačiareň referent11/27/2020ITSK(Henry sk), Nitra459
nákup a montáž dverí PZ11/27/2020Natura DM, s.r.o., Trenč. Satnkovce677
nákup a montáž sieťky proti hmyzu bytovka11/27/2020Natura DM, s.r.o., Trenč. Satnkovce153
Výzdoba obec Vianoce12/02/2020Kveta, s.r.o., Trenč. Stankovce20,16
pevná linka + internet 12/2012/07/2020Slovak Telekom, Bratislava31,08
práce na predĺžení ver. vodovodu za obcou12/08/2020ZPK, s.r.o., Selec18210
Syst. podpora MIS IS 11/202012/09/2020Swan, a.s., Bratislava84
zneškodnenie KO za 11/202012/09/2020Marius Pedersen, Trenčín275
vývoz KO za 11/202012/09/2020Marius Pedersen, Trenčín316,80
Vyprac. dokumentácie BOZP a OPP12/14/2020Ing. Miroslav Ďuráči, Soblahov270
Technik BOZP a PO 4.Q/202012/14/2020Ing. Katarína Čipková, Soblahov90
vyúčt. EE osvetlenie obec12/17/2020ZSE, a.s., Bratislava-600,41
telek. služby starosta 12/2012/17/2020Slovak Telekom, Bratislava23,20
nákup toner starosta12/21/2020Magic Print, s.r.o., Bratislava33,58
vypracovanie žiadosti o posk. dotácie kom. nádoby12/21/2020VJ Control, s.r.o., Varín480
telek. služby referent 12/2012/28/2020Slovak Telekom, Bratislava24,35
správa bytovky 11/202012/28/2020Bytos, s.r.o., Trenčín95
oprava časti budovy PZ12/30/2020SYON SK, Krivosúd Bodovka1650
nákup vysávač OcÚ12/30/2020Elektrospeed, a.s. Bratislava112
doúčtovanie EE VO + PZ za rok 202001/13/2021ZSE, a.s., Bratislava240
vyúčtovacia FA za EE OcÚ+ KD+ DS za 202001/13/2021ZSE, a.s., Bratislava-429
Vyúčtovacia FA za spol. priestory byty + čov 202001/13/2021ZSE, a.s., Bratislava-7
Zneškodnenie KO za 12/202001/13/2021Marius Pedersen, Trenčín268,67
Vývoz KO za 12/202001/13/2021Marius Pedersen, Trenčín316,80
správa bytovky 12/202001/22/2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie