ÚRADNÁ TABUĽA|

Okresný úrad Trenčín požiadal dotknuté obce o zverejnenie dokumentu , správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s §12 ods.2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP ,Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie