Komisie zriadilo obecné zastupiteľstvo ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 • Komisia na ochranu verejného poriadku
  • Miloš Marko, člen
  • Ivan Marko ml., člen
  • Roman Fiala , predseda
 • Komisia kultúry a športu
  • Denisa Kubáňová, člen
  • Miloš Marko , člen
  • Oľga Marková, člen
  • Miroslav Záhumenský, člen
  • Kristína Rozvadská, člen
  • Ivana Gáborová, predseda

 • Bytová komisia
  • Milan Rozvadský, predseda
  • Roman Fiala, člen
  • Miroslav Záhumenský, člen
 • Komisia na prijímanie majetkového priznania
  • Miloš Marko, predseda 
  • Roman Fiala, člen
  • Milan Rozvadský, člen

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie