Ako postupovať v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľkého rozsahu?

Ak ste okradnutí alebo snáď napadnutí, ohláste to ihneď polícií. Každá stratená minúta dopadnutie páchateľa sťažuje.

Ten, kto si našiel vo svojom obydlí spúšť po zlodejoch, vie že krádež vlámaním do bytu alebo rodinného domu je pre poškodeného veľmi nepríjemná. Chýbajú mu ukradnuté hodnotné veci, prekáža mu však aj to, že niekto cudzí vstúpil do jeho súkromia a prehrabával sa v osobných veciach.

Špecifických príznakov ukazujúcich na požitie drogy je mnoho. No i napriek tomu nie je podľa nich ľahké určiť, o ktorú drogu sa jedná.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie