ÚRADNÁ TABUĽA|

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- bodovka

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie