AKTUALITY|

Obecný úrad ako správca obecného vodovodu žiada občanov, aby si zazimovali vodomerné šachty a zároveň aby nahlásili stav vodomerov do konca roka 2021 na obecný úrad. Môžu tak urobiť zaslaním SMS na tel . čísle 0903 894 468 alebo na mail obec@krivosud-bodovka.sk alebo napísaním na lístok do poštovej schránky obecného úradu. Treba zadať priezvisko, číslo domu a stav vodomeru. V prípade, že stav  nenahlásite, výpočet vodného bude urobený orientačne podľa predchádzajúcej spotreby.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie