AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Obec Ivanovce dňa 04.12.2020 začala prerokovávať Zadanie pre Územný plán obce, celé znenie v prílohe.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie