Sťažnosť sa podáva spravidla písomne, alebo ústne. Ak je sťažnosť podaná telefonicky, formou faxu, alebo internetovou správou, je prijímateľ povinný bezodkladne vyžiadať jej písomné znenie.

Potrebné doklady:

Vybavuje:  

Na vybavenie sťažnosti v podmienkach obce Krivosúd-Bodovka – starosta obce.


Vybavuje: Obecný úrad
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: žiadne

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie