Prihlásenie sa realizuje osobne na OcÚ v zmysle VZN o cintorínskych poplatkoch.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie