Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle VZN 2/2012 o miestnch daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po prihlásení poplatku u podnikateľských subjektov obdrží podnikteľ poštou rozhodnutie o výške vyrubeného poplatku. U chatárov a chalupárov kúpa žetónov podľa potreby.

Potrebné doklady:

.Občiansky preukaz


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie