AKTUALITY, Fotogaléria|

Október- mesiac úcty starších. Ani v našej obci nezabúdame na našich skôr narodených spoluobčanov a tak tomu nebolo inak ani 18.10.2019, kedy sa uskutočnilo slávnostné posedenie seniorov. Úvodné privítanie, báseň a príhovor p. starostu zakončil spoločný prípitok. Pozornosť sa venovala aj jubilujúcim najstarším dôchodcom ocenením ich práce a prínosu pre obec aj rodinu. Potom nasledovali vystúpenia detí z našej obce  i  z umeleckej školy Nemšová. Pásmo piesní, tanca či hry na husličky boli krásnym spestrením večera. Po večeri do tanca i na počúvanie hrala dychová hudba Bodovanka. Úsmev na tvárach našich seniorov svedčil, že s priebehom večera boli spokojní, malá pozornosť iste znásobila dojmy z posedenia a veríme, že budúci rok sa opäť stretneme v tak hojnom počte.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie