Potrebujete vo verejnej zeleni uskutočniť výkop, napr. položiť kábel, vybudovanť prípojku vody a pod.?

V zmysle zákona o pozemných komunikáciách potrebujete povolenie rozkopávky miestnej kounikácie.

Potrebné doklady:

– žiadosť
– situačný výkres.


Doba vybavenia: do 14 dní
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie