Chcete si vybudovať plynovú, alebo inú kotolňu na kúrenie alebo ohrev teplej úžitkovej vody vo Vašom dome, výrobnej hale, sklade a pod, pričom príkon inštalovaných spotrebičov nepresiahne 0,3 MW?

Potrebujete povolenie obce Krivosúd-Bodovka na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Ak je príkon vyšší ako 0,3 MW, potrebujete povolenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne.

Potrebné doklady:

– žiadosť
– projektová dokumentácia.


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie