Tlačivo obdrží žiadateľ na sociálnom oddelení, ktoré vypíše priamo na mieste a priloží potrebné doklady. Nárokovať na príspevok pri úmrtí občana s trvalým pobytom v Krivosúde-Bodovke môže len osoba, ktorá pohreb vybavuje a je uvedená v oznámení o úmrtí ako vybavujúci.

Potrebné doklady:

– vyplnené tlačivo,

– doklad “Oznámenie o úmrtí”.


Vybavuje: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Trenčíne
Kontakt: 032/64 962 31
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie