Tlačivo obdrží žiadateľ – matka dieťaťa na sociálnom oddelení, ktoré vypíše priamo na mieste a priloží potrebné doklady.

Potrebné doklady:

– vyplnené tlačivo,

– rodný list dieťaťa.


Vybavuje: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Trenčíne
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie