AKTUALITY|

Žiadame občanov, aby nenosili vrecia s triedeným odpadom ku kontajnerom pri požiarnej zbrojnici v prípade, že sú naplnené. Problém je hlavne s plechovkami a tetrapakmi, aj momentálne sú plné, ich vývozy rozhlasom včas oznámime. Takisto si termíny vývozov môžete nájsť na úradnej tabuli pri KD alebo na webovej stránke obce.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie