V prípade, že počas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia dôjde ku jej zmene (napr. typ kotla, jeho umiestnenie, miesto vyústenia komína a pod.), je nutné požiadať obec Krivosúd-Bodovka o vydanie súhlasu na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Potrebné doklady:

– žiadosť
– projektová dokumentácia (týkajúca sa zmeny).


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie