Evidenciu súpisných a orientačných čísiel vedie OcÚ.

Žiadosť stavebníka o určenie súpisného a orientačného čísla si môžete vyzdvihnúť u referenta.

V zmysle § 7 ods.1 zák.č. 31/2003 Z.z. stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

V zmysle § 2 ods. 2 cit. zákona tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňuje vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady:

Údaje o stavebníkovi:

ak je stavebník fyzickou osobou:
– meno a priezvisko
– trvalý pobyt

ak je stavebník právnickou osobou:
– názov
– sídlo
– IČO

Označenie budovy:

Termín dokončenia budovy:

K vystaveniu Rozhodnutia o súpisnom a orientačnom čísle je potrebné ako prílohy doložiť fotokópie:
– doklad o vlastníctve pozemku
– kolaudačné rozhodnutie
– geometrický plán


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 10 dní
Poplatky: bez poplatku

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie