AKTUALITY|

Vzhľadom na viaceré sťažnosti občanov opätovne upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel  na dodržiavanie Všeobecné záväzného nariadenia obce Krivosúd- Bodovka č. 2/2015 o verejnom poriadku na území obce Krivosúd-Bodovka.

     Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie údržby ciest, ale najmä bezpečnosť cestnej premávky pre ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch. 

     Upozorňujeme, že autá je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na svojich pozemkoch alebo na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v plynulosti a bezpečnosti dopravy. 

V prípade nezlepšenia sa situácie budeme nútení toto parkovanie riešiť v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Polície SR.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie