Vybavuje: Ing. Kmeťo

Úradné hodiny na OcÚ:  každú stredu od 17,00 do 18,00 hod.

Prípadne informácie na mobilnom čísle 0910 468 894.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie