AKTUALITY, COVID-19|

Obce Trenčianske Stankovce, Selec a Krivosúd-Bodovka v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín P L Á N U J Ú  vo veľkej sále Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach vakcináciu  proti Covid 19 od spoločnosti Pfizer-BioNTech pre občanov prednostne s trvalým pobytom v týchto obciach. Predbežný termín vakcinácie v obci Trenčianske Stankovce je 16.5.2021 od 8.00 do 15.00 hod. Spolu sa plánuje zaočkovať 250 občanov v zmysle očkovacej stratégie-vek nad 60 rokov a osoby s chronickým ochorením ( viď Vyhláška MZ SR).

Upozorňujeme, že vakcinácia sa uskutoční až na základe potvrdenia FNTN o zabezpečení vakcín.

Občania obce Trenčianske Stankovce sa môžu predbežne prihlásiť na tel. čísle 0917 428 877 alebo osobne na obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach, kontaktná osoba Mgr. Justusová. Občania obce Selec sa môžu predbežne prihlásiť na tel. čísle 0917 652 159 alebo osobne na obecnom úrade v Selci, kontaktná osoba p. Miškechová a občania obce Krivosúd-Bodovka sa môžu predbežne prihlásiť na tel. čísle 0903 894 468 alebo osobne na obecnom úrade v Krivosúd-Bodovke, kontaktná osoba p. Rozvadská.

O výbere občanov na vakcináciu rozhoduje FNTN.

 Na vakcináciu je potrebné si so sebou priniesť vyplnený Anamnestický dotazník a Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta s očkovaním, ktorý si môžete buď stiahnuť z webovej stránky obce alebo si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Záujemcovia o vakcínu užívajúci WARFARIN si musia cez svojho obvodného lekára zabezpečiť odber krvi na stanovenie hladiny INR-kópia výsledku odovzdá lekárovi FN Trenčín v deň očkovania.

Vyhláška MZ SR, Anamnestický dotazník a informovaný súhlas pacienta sú v prílohe.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie