AKTUALITY|

Vážení spoluobčania,


Dovoľte mi, aby som týchto pár riadkov začal vyjadrením hlbokej vďaky za Váš prístup v jednom z najnáročnejších rokov, ktoré v tomto tisícročí zažívame. Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. Situácia, v ktorej sme, určite raz pominie a vrátime sa k radostiam života tak ako pred pandémiou. Mohli sme sa naučiť, že aj neistota a zložité životné situácie, v ktorých sme sa mnohí ocitli, sa vždy dajú zvládať, ak si budeme vzájomne pomáhať a podporovať sa. Chápem, že mnohí z vás sa v tomto čase boja s pandémiou obávate o svoje zdravie, o svoje živobytie, že mnohí z vás cítite zmätok a rozčarovanie z neistoty, ktorej čelíme. Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, dnes zažívame, že bolo nevyhnutné naše práva a slobody dočasne obmedziť kvôli ochrane inej dôležitej hodnoty, a to života a zdravia. Pre nás všetkých je to úplne nová skúsenosť, s ktorou sa potrebujeme vyrovnať.   Vydržme preto, aby sme tento čas prečkali s čo najmenšími stratami na životoch, na našich vzťahoch, ale aj  na našich priateľstvách.

Vážení spoluobčania,  blíži sa koniec roka 2020 a s ním aj výnimočné čaro adventu a blížiacich sa Vianoc. Obdobie vzácne na radosť, osobitnú vnímavosť, udalosti,  ale aj príležitosť stretnúť sa so svojou  rodinou, blízkymi a spoločne sa tešiť pri štedrovečernom stole. Tu, kde každý máme svoje osobitné miesto, svoje želania i očakávania a kde atmosféru ticha a pokoja prežívame spoločne. Počas Vianoc venujme tichú spomienku aj tým, ktorí nás navždy opustili, ale obdobie Vianoc je tiež príležitosťou myslieť na tých, ktorí sú v našom okolí nevládni, starší, opustení. Skúsme všetci spoločne prispieť k tomu, aby tieto Vianoce boli krajšie a radostnejšie  pre všetkých, aby ich atmosféru pocítili všetci obyvatelia našej obce. Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i v mene  poslancov Obecného zastupiteľstva poprial ničím nerušené a krásne vianočné sviatky. Nech je pre Vás i pre Vašich blízkych Nový rok naplnený  radosťou , rodinnou pohodou, láskou a pokojom.   Richard Kubáň 

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie