Žiadateľ písomne oznámi na OcÚ ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka.

Potrebné doklady:

občiansky preukaz, pri podnikaní podľa živnostenského zákona
živnostenský list, list vlastníctva pri preukázaní vlastníctva
hnuteľného, alebo nehnuteľného majetku, alebo nájomná zmluva


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 5 dní
Poplatky: správny poplatok 6.50 €

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie