AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov (LP), ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k LP, bližšie info ako aj zoznam viď v prílohe.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie