AKTUALITY|

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. žiada majiteľov pozemkov o súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť elektrických vedení. Bližšie v prílohe.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie