V zmysle zákona o znečisťovaní ovzdušia

Potrebné doklady:

Doručiť vyplnené tlačivo ohlásenia spotreby


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 03/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: podľa zákona

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie