Tlačivá|

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

(zákon č. 246/2003 Z.z. čl. 1)

Meno a priezvisko žiadateľa: ……………………………………………………….
číslo OP: ………………………………………………………
dátum narodenia: ……………………………………………………..
bydlisko: ………………………………………………………
žiada o vydanie rybárskeho lístka

a, trojročný ………..17,00 €
b, ročný ……….. 7,00 €
c, mesačný ……….. 3,00 €
d, týždenný ……….. 1,50 €

OSOBY DO 15 ROKOV SÚ OD POPLATKU OSLOBODENÉ
súhlas zákonného zástupcu (ak je žiadateľ mladší ako 15 rokov)
Meno a priezvisko zák. zástupcu: ………………………………………………….
číslo OP : …………………………………………………

………………………………………..
podpis zákonného zástupcu
podpis žiadateľa
rybársky lístok prevzal dňa:


vypĺňa zástupca obecného úradu v Krivosúde-Bodovke
Č.j. ………………….
rybársky lístok vydaný dňa pod číslom: ……………………………………………………
poznámka:…………………………………………………………………………………………………

pečiatka a podpis

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie