AKTUALITY|

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu.

     Upozorňujeme tiež na dodržiavanie Všeobecné záväzného nariadenia č. 2/2015 o verejnom poriadku na území obce Krivosúd-Bodovka.

     Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch. 

     Automobily je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období. 

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie